Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Luni, 15 Aprilie 2024
A+ R A-

Carieră(posturi scoase la concurs)

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi 09.04.2024 în urma procesului verbal de constatare nr. 2720/09.04.2024 prin care se constata faptul ca în perioada 22.03.2024 – 05.04.2024 nu a fost depus și înregistrat nici un dosar de concurs pentru postul vacant , referent , tr. IA în cadrul Compartimentul Administrare Ponton din subordinea Serviciului Registrul Agricol, Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate a orașului Geoagiu. Datorita fapului ca nu s-a depus nici un dosar, concursul nu va mai avea loc.
ANUNȚ PRIMĂRIA ORAŞULUI GEOAGIU, județul HUNEDOARA, anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ - Consilier, clasa I, gradul profesional debutant ID 572382 - Compartimentul Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Serviciului Registru Agricol , Administrarea Domeniului Public și Privat
A N U N Ț : Orașul Geoagiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023 : DENUMIREA POSTULUI: Referent, treapta IA,COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentul Administrare Ponton din subordinea Serviciului Registrul Agricol, Administrarea Domeniului Public și Privat

Anunturi mai vechi(concursuri finalizate)
CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare în ocupării postului contractual de executie, vacant, referent tr.II în cadrul Compartimentului Întreținere din subordinea Serviciului Arhitect Șef
PROCES – VERBAL DE SELECȚIE Încheiat astăzi 09.10.2023 în urma selecției dosarelor depuse pentru de concursul de recrutare în vederea ocupării postului contractual de execuție, vacant de referent tr.II în cadrul Compartimentul Întreținere din cadrul Serviciului Arhitect Șef
A N U N Ț: Orașul Geoagiu organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează: DENUMIREA POSTULUI: referent, tr.II ; NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant; NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție; COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentul Întreținere din cadrul Serviciului Arhitect Șef
Proces verbal Încheiat astăzi 23.08.2023 în urma procesului verbal de constatare nr. 6950/23.08.2023 prin care se constata faptul ca în perioada 04.08.2023 – 22.08.2023 nu a fost depus și înregistrat nici un dosar de concurs pentru postul vacant , referent , tr. IA în cadrul Compartimentului Întreținere din subordinea Serviciului Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate a orașului Geoagiu.
REZULTATUL PROBEI SCRISE La examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional superior ID 531495 - Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu, din data de 08.08.2023
REZULTATUL PROBEI INTERVIULUI la examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional superior ID 531495 - Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu, din data de 08.08.2023
CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior ID 531495 - Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu, din data de 08.08.2023
REZULTATUL PROBEI SCRISE La examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent ID 469857 - Compartimentul Inspecție Fiscală din aparatul de specialitate al primarului Orasului Geoagiu, din data de 07.08.2023
REZULTATUL PROBEI INTERVIULUI la examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent ID 469857 - Compartimentul Inspecție Fiscală din aparatul de specialitate al primarului Orasului Geoagiu, din data de 07.08.2023
CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent ID 469857 - Compartimentul Inspecție Fiscală din aparatul de specialitate al primarului Orasului Geoagiu, din data de 07.08.2023
A N U N Ț : Orașul Geoagiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: referent, treapta IA
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentul Întreținere din cadrul Serviciului Arhitect Șef
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
PROCES – VERBAL privind rezultatul probei de selecție a dosarelor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent ID 469857 - Compartimentul Inspecție Fiscală din aparatul de specialitate al primarului Orasului Geoagiu
PROCES – VERBAL privind rezultatul probei de selecție a dosarelor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior ID 531495 - Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - Inspector, clasa I, gradul profesional superior ID 531495 - Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - Inspector, clasa I, gradul profesional asistent ID 469857 - Compartimentul Inspecție Fiscală din aparatul de specialitate al primarului Orasului Geoagiu
ANUNȚ : UAT Orașul Geoagiu în conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) din O.U.G. nr. 34 /2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aduce la cunoștință publică faptul că începând cu data de 15.05.2023 se suspenda concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante . Mai multe informații despre concursurile suspendate puteți citi aici.
CENTRALIZATOR FINAL La concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
REZULTATUL PROBEI INTERVIU La concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 10.05.2023
REZULTATUL PROBEI SCRISE La examenul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 08.05.2023
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - consilier, clasa I, gradul profesional superior ID 573512 – Compartimentul Implementare Proiecte din aparatul de specialitate al primarului orasului Geoagiu.
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - consilier, clasa I, gradul profesional debutant (ID 572382) – Compartiment Cadastru din cadrul Serviciul Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Geoagiu.
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - referent, clasa III, gradul profesional principal Compartiment Registrul Agricol, Serviciul Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate al primarului orasului Geoagiu
PROCES – VERBAL DE SELECȚIE Încheiat astăzi 03.05.2023 în urma selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad superior ID 486433 în cadrul Compartimentului Buget, Financiar din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu, din data de 02.05.2023
CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Control Comercial din subordinea Serviciului Registru Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate a Primarului Orașului Geoagiu.
PROCES – VERBAL privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, ID 486433- Compartimentul Buget, Financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu
CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Beneficii Sociale din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
A N U N Ț : Orașul Geoagiu, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează: DENUMIREA POSTULUI: inspector, gr. IA ; NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant;NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție;COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Biroul Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu;DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână;PERIOADA: nedeterminată
PROCES – VERBAL privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Beneficii Sociale din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
PROCES – VERBAL privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Control Comercial din subordinea Serviciului Registru Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate a Primarului Orașului Geoagiu
ANUNȚ Primăria orașului Geoagiu, anunță organizarea în data de 02.05.2023, ora 10:00 proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, în baza art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare de:• inspector, clasa I, grad superior ID 486433 în cadrul Compartimentului Buget, Financiar din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu
CENTRALIZATORUL FINAL la examenul de recrutare pentru postul contractual de executie, vacant, asistent medical debutant în cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 21.03.2023
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de
- consilier, clasa I, gradul profesional debutant ID 404581 - Compartiment Control Comercial din cadrul Serviciul Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Geoagiu;
PROCES – VERBAL DE SELECȚIE a dosarelor depuse pentru concursul de recrutare în vederea ocupării postului contractual de execuție, vacant,asistent medical debutant în cadrul Unității de Îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - Inspector, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT BENEFICII SOCIALE – ID 404591, din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu.
Orașul Geoagiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022,după cum urmează: DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical debutant ;NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție ; COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
CENTRALIZATORUL FINAL la concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de executie, vacante,de muncitor calificat tr. I în cadrul Compartimentului Acțiuni și Lucrări de interes local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
PROCES - VERBAL DE SELECȚIE - Încheiat astăzi 20.02.2023 în urma selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de muncitori calificați tr. I în cadrul Compartimentului Acțiuni și Lucrări de interes local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de promovare în grad profesional superior, funcția publica de consilier, cls. I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor , din data de 09.02.2023
CENTRALIZATORUL FINAL la examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad debutant în cadrul Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Serviciului Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu, din data de 03.02.2023.
PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului probei scrise la examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad debutant în cadrul Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Serviciului Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu, din data de 03.02.2023.
ANUNȚ : Orasul Geoagiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează
DENUMIREA POSTULUI: muncitor calificat tr.I
NUMĂRUL POSTURILOR: 3 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentului Acțiuni si lucrări de interes local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
PROCES – VERBAL privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Protecția Mediului din subordinea Serviciului Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu
Primăria oraşul GEOAGIU, anunță organizarea în data de 03.02.2023, ora 10:00 proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad debutant în cadrul Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Serviciului Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu 1 funcție de execuție de consilier debutant
CENTRALIZATORUL FINAL La concursul în vederea ocupării a postului contractual de execuție, vacant de referent (îngrijitor/lucrător social), în cadrul Unitatii de Îngrijire la domiciliul pentru Persoanele Vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 24.10.2022
PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului probei scrise la examenul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant de referent(îngrijitor/lucrător social) in cadrul Unității de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoanele Vârstnice din Orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu, din data de 20.10.2022.
CENTRALIZATORUL FINAL La concursul în vederea ocupării a postului contractual de conducere, vacant de coordonator centru / șef birou în cadrul Biroului Centru de Zi și Unitatea de Îngrijire la domiciliul pentru Persoanele Vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 19.10.2022
PROCES – VERBAL de afișare a selecției dosarelor în vederea ocupării postului contractual de execuție, vacant, de referent ( îngrijitor/lucrător social), în cadrul Unitații de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoanele Vârstnice din Orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
PROCES – VERBAL de afișare a selecției dosarelor în vederea ocuparii postului contractual de conducere, vacant, de coordonator centru / șef birou, în cadrul Biroului Centru de Zi și Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoanele Vârstnice din Orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistența Sociala Geoagiu
Primăria orașul GEOAGIU, anunță organizarea în data de 20.10.2022, ora 10:00 proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de execuție vacant în cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială următoarele posturi : 1 post referent (îngrijitor/lucrător social) tr. II
Primăria oraşul GEOAGIU, anunță organizarea în data de 19.10.2022, ora 10:00 proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de conducere vacant în cadrul Biroului Centru de zi și Unitătea de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială: 1 post coordonator centru
CENTRALIZATORUL FINAL La concursul în vederea ocupării a postului contractual de execuție, vacant de referent (îngrijitor/ lucrător social), în cadrul Unității de Îngrijire la domiciliul pentru Persoanele Vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 21.09.2022
PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului selecției de dosare la concursul pentru recrutare în vederea ocupării postului contractual de execuție, vacant, de referent ( îngrijitor/ lucrator social) tr.II in cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
Primăria oraşul GEOAGIU, anunță organizarea în data de 21.09.2022, ora 10:00 proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de executie vacante : În cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială următoarele posturi : 1 post referent (îngrijitor/lucrător social) tr. II
CENTRALIZATORUL FINAL Rezultate finale la concusrsul organizat în vederea ocupării a postului contractual de execuție, vacant de asistent medical debutant in Compartimentul Cabinet Medical Școlar din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
ANUNT Privind amanarea din „motive obiective” a concursului pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de asistent medical debutant în cadrul Compartimentului Cabinet Medical Școlar – Direcția de Asistență Socială Geoagiu
Rezultate finale la concursul organizat în vederea ocupării a postului contractual de execuție, vacant de șofer tr.I in cadrul Compartimentului Cabinet Școlar din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
ANUNŢ privind amânarea din ,, motive obiective,, a concursului pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de asistent medical debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu – Compartimentul Cabinet Medical Școlar
PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului selecției de dosare la concursul pentru recrutare în vederea ocupării postului contractual de execuție, vacant, de asistent medical debutant in Compartimentul Cabinet Medical Școlar din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului selecției de dosare la concursul pentru recrutare în vederea ocupării postului contractual de execuție, vacant, de șofer tr.I in cadrul Compartimentului Cabinet Școlar din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
Primăria oraşul GEOAGIU, anunță organizarea în data de 26.07.2022, ora 10:00 proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de executie vacant: În cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială• 1 post șofer tr. I
UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, anunță organizarea în data de 26.07.2022, a concursului de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de executie: I. În cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu – Compartimentul Cabinet Medical Școlar: • 1 post asistent medical debutant
CENTRALIZATORUL FINAL La concursul pentru recrutare în vederea ocupării postului contractual de execuție, vacant, de consilier gradul I, în cadrul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică, staţiunea Geoagiu – Băi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Geoagiu
PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului probei scrise la concursul pentru recrutare în vederea ocupării postului contractual de execuție, vacant, de consilier gradul I, în cadrul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică, staţiunea Geoagiu – Băi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Geoagiu, din data de 27.06.2022
PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului soluționării contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de consilier gradul I, în cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, staţiunea Geoagiu – Băi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Geoagiu
PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului selectării dosarelor de înscriere la concurs de recrutare pentru ocuparea a postului contractual de execuție, vacant, de consilier gradul I, în cadrul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică, staţiunea Geoagiu – Băi din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Geoagiu
CENTRALIZATORUL FINAL la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale de executie, vacante, de inspector debutant în cadrul Centrului de Zi pentru Persoanele Vârstnice din orașul Geoagiu și un post de referent (îngrijitor/lucrător social) tr. II , un post de șofer tr. I si un asistent medical debutant (PL) in cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului selectării dosarelor de înscriere la concurs / examen în vederea ocupării posturilor contractuale de executie, vacante, de inspector debutant în cadrul Centrului de Zi pentru Persoanele Vârstnice din orașul Geoagiu și un post de referent (îngrijitor/lucrător social) tr. II , un post de șofer tr. I si un asistent medical debutant (PL) in cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
Primaria oraşului GEOAGIU organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de executie: - În cadrul Compartimentului Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică, staţiunea Geoagiu – Băi 1 post consilier, gradul I
ANUNȚ : Primăria orașul GEOAGIU, anunță organizarea în data de 14.06.2022, ora 10:00 a probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de executie vacante : În cadrul Centrului de Zi pentru Persoanele Vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu urmatoarele posturi:o 1 post de inspector debutant.În cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială următoarele posturi : o 1 post referent (îngrijitor/lucrător social) tr. II;o 1 post șofer tr. I;o 1 post asistent medical principal (PL)
PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului selectării dosarelor de înscriere la concurs de recrutare pentru ocuparea a postului contractual de execuție, vacant, de guard , în cadrul Centrului de Zi si Unitatea de Îngrijire la domiciliu pentru Persoanele Vârstince din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
UAT oraşul GEOAGIU organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de executie: În cadrul Centrului de Zi și Unitatea de Ingrijire la Domiciliu pentru Persoanele Vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu : 1 post guard
CENTRALIZATORUL FINAL la concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de executie, vacante, 1 post maistru tr.I , 2 posturi muncitor calificat tr. IV și 2 posturi muncitor necalificat tr. I în cadrul Compartimentului Acțiuni și Lucrări de interes local din Cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului probei scrise si probei practice la concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de executie, vacante, 1 post maistru tr.I , 2 posturi muncitor calificat tr.IV și 2 posturi muncitor necalificat tr. I în cadrul Compartimentului Acțiuni și Lucrări de interes local din Cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
PROCES- VERBAL de afișare a rezultatului selectării dosarelor de înscriere la concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de executie, vacante, 1 post maistru tr.I , 2 posturi muncitor calificat tr.IV și 2 posturi muncitor necalificat tr. I în cadrul Compartimentului Acțiuni și Lucrări de interes local din Cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de referent, clasa III , gradul profesional superior din cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale din aparatul de specialitate al orașului Geoagiu din data de 28.12.2021
PROCES – VERBAL privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă, de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu
UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Acțiuni și Lucrări de interes local din cadrul Direcției de Asistență Geoagiu
2 posturi muncitor calificat tr. IV
2 posturi muncitor necalificat tr. I
1 post maistru tr.I
CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I , gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu, din data de 09.12.2021
PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului probei scrise la examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I , gradul profesional debutant din cadrul Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială Geoagiu , din data de 07.12.2021
PROCES – VERBAL privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU, organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de- referent, clasa III, grad profesional superior, ID 486431- Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu
ANUNȚ privind condițiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - inspector, clasa I, grad profesional debutant, ID 531716- Compartimentul Servicii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
UAT Oraşul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de- inspector, clasa I, grad profesional debutant, ID 531716- Compartimentul Servicii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Geoagiu
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție,vacant,de consilier , din cadrul instituției publice Casa de Cultura "I.B.Deleanu" din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu
Rezultat proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție,vacant,de consilier , din cadrul instituției publice Casa de Cultura "I.B.Deleanu" din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu
Proces verbal privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție,vacant,de consilier , din cadrul instituției publice Casa de Cultura "I.B.Deleanu" din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu
UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant din cadrul instituției publice Casa de Cultură ”I.B. Deleanu” Geoagiu, din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu:- 1 post consilier, grad profesional debutant
CENTRALIZATORUL FINAL la concursul pentru ocuparea a 3 posturi contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat tr. I, în cadrul Compartimentului Gospodărie comunală din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Proces verbal selecție dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu:- 1 post șofer tr. I
UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu:- 1 post șofer tr. I
Rezultat final la examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I , gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Rezultat final la examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I , gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială
PROCES – VERBAL privind selecția dosarelor depuse pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte din aparatul de specialitate a primarului orașului Geoagiu
Proces verbal selecție dosare de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Procesul verbal de afisare a concursului de recrutare pentru funcția de referent clasa III gradul personal asistent din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din cadrul Direcției de Asistența Socială Geoagiu
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Gospodărie Comunală din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu:- 3 posturi muncitor calificat tr. I
Selecție dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Gospodărie Comunală din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu:- 3 posturi muncitor calificat tr. I
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Implementare Proiecte
UAT Orașul GEOAGIU, organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - consilier, clasa I, grad profesional asistent, ID 541764- Compartimentul Situații de Urgență
UAT Orașul GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - referent, clasa III, grad profesional asistent, ID 531715- Compartimentul Servicii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
UAT oraşul GEOAGIU, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Gospodărie Comunală din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu:- 3 posturi muncitor calificat tr. I
UAT Orașul GEOAGIU aduce la cunoștință publică faptul că începând cu data de 18.05.2020 se suspenda concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Constructii și Protectia Mediului, Serviciul Arhitect Șef din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Constructii și Protectia Mediului, Serviciul Arhitect Șef din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de execuţie vacant- inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
Selecție dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de execuţie vacant- inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru pentru ocuparea următorului post contractual de execuţie vacant- inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant- inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
Proces verbal de selecție dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant- inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
Concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de execuţie vacant- inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
Proces verbal privind selecția dosarelor de concurs în vederea ocupării postului contractual de execuţie vacant - inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru pentru ocuparea următorului post contractual de execuţie vacant - inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
Rezultat proba scrisă,rezultat interviu, rezultat final la concursul de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orasului Geoagiu
Proces verbal privind selecția dosarelor de concurs de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orasului Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, organizează concurs de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orasului Geoagiu
Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de inspector, gradul IA, în cadrul Compartimentului Servicii Sociale – Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, debutant, în cadrul Clubului Sportiv al orașului Geoagiu, din subordinea Consiliului Local Geoagiu.
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de inspector, gradul IA, în cadrul Compartimentului Servicii Sociale – Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, debutant, în cadrul Clubului Sportiv al orașului Geoagiu, din subordinea Consiliului Local Geoagiu.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, debutant, în cadrul Clubului Sportiv al orașului Geoagiu, din subordinea Consiliului Local Geoagiu.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de inspector, gradul IA, în cadrul Compartimentului Servicii Sociale – Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Proces verbal de selecție dosare pt concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, debutant, în cadrul Clubului Sportiv al orașului Geoagiu, din subordinea Consiliului Local Geoagiu.
Proces verbal de selecție dosare pt concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de inspector, gradul IA, în cadrul Compartimentului Servicii Sociale – Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante - inspector, gradul IA, în cadrul Compartimentului Servicii Sociale – Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu;- consilier, debutant, în cadrul Clubului Sportiv al orașului Geoagiu, din subordinea Consiliului Local Geoagiu.
Centralizator final la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de executie de asistent medical principal (PL) în cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu – Compartimentul Cabinet Medical Școlar
Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de executie de asistent medical principal (PL) în cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu – Compartimentul Cabinet Medical Școlar
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de executie de asistent medical principal (PL) în cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu – Compartimentul Cabinet Medical Școlar
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orasului Geoagiu
Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orasului Geoagiu
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orasului Geoagiu
UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de executie în cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu – Compartimentul Cabinet Medical Școlar: 1 post asistent medical principal (PL)
Proces verbal privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orasului Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, organizează concurs de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orasului Geoagiu
Rezultatul probei interviului si Centralizator final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior din cadrul Biroului Impozite și Taxe Locale, Executare Silită.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior din cadrul Biroului Impozite și Taxe Locale, Executare Silită.
Centralizator final al concursului de recrutare pentru ocuparea postului contractual de executie Referent tr. IA – șef SVSU Geoagiu, în cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu.
Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de executie Referent tr. IA – șef SVSU Geoagiu, în cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu.
Proces verbal privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior din cadrul Biroului Impozite și Taxe Locale, Executare Silită.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de executie Referent tr. IA – șef SVSU Geoagiu, în cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu.
Proces verbal de afișare a rezultatului selectării dosarelor de înscriere la concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de executie Referent tr. IA – șef SVSU Geoagiu, în cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu.
Completare la anunțul privind organizarea concursului pentru postul de Referent tr. IA – șef SVSU Geoagiu
UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de executie:Referent tr. IA – șef SVSU Geoagiu, în cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu. Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.04.2018
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior din cadrul Biroului Impozite și Taxe Locale, Executare Silită. Concursul va avea loc în data de 25.04.2018.
Rezultat final la concursul de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală – Compartimentul Cadastru
Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală – Compartimentul Cadastru
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală – Compartimentul Cadastru
Proces verbal privind selecția dosarelor de concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală – Compartimentul Cadastru
UAT Orașul GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, organizează concurs de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală – Compartimentul Cadastru
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior în Compartimentul Resurse Umane și Protecția Muncii din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
PROCES - VERBAL privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior în Compartimentul Resurse Umane și Protecția Muncii din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
UAT oraşul GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr. 141, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Resurse Umane și Protecția Muncii din aparatul de specialitate al primarului oraşului Geoagiu
Rezultatele la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Protecția Copilului si a Persoanei Adulte, Serviciul Public Local de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu
Proces verbal privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Protecția Copilului si a Persoanei Adulte, Serviciul Public Local de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu
Centralizator final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Protecție Socială, Serviciul Public Local de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu , consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală – Compartimentul Cadastru, consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare proiecte din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Protecție Socială, Serviciul Public Local de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu , consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală – Compartimentul Cadastru, consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare proiecte din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Protecție Socială, Serviciul Public Local de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu , consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală – Compartimentul Cadastru, consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare proiecte din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Proces verbal privind soluționarea unei contestații depuse privind etapa de selecție a dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală , din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Proces verbal privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Protecție Socială, Serviciul Public Local de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu , consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală – Compartimentul Cadastru, consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare proiecte din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, organizează concurs de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Protecția Copilului si a Persoanei Adulte, Serviciul Public Local de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, organizează concurs de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Protecție Socială, Serviciul Public Local de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu ; consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală – Compartimentul Cadastru; consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare proiecte din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 7,30-16,00
Marți : 7,30-16,00
Miercuri : 7,30-16,00
Joi : 7,30-16,00
Vineri : 7,30-13,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech