Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Miercuri, 22 Martie 2023
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Ședințele Consiliului Local pot fi urmărite în direct(live) în ziua ședinței începând cu ora de la care are loc ședința pe
Pagina oficială de Facebook a CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU

Înregistrările ședințelor le găsiți ulterior și în lista cu Procesele verbale de ședință
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

CENTRALIZATORUL FINAL la examenul de recrutare pentru postul contractual de executie, vacant, asistent medical debutant în cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 21.03.2023
ANUNȚ privind colectarea deșeurilor voluminoase : Operatorul regional al serviciului public de salubrizare SC SUPERCOM SA va organiza o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase de pe raza orașului Geoagiu, în data de 22.03.2023.
ANUNȚ privind încasarea taxei de salubrizare in luna martie 2023
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de
- consilier, clasa I, gradul profesional debutant ID 404581 - Compartiment Control Comercial din cadrul Serviciul Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Geoagiu;
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - Inspector, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT BENEFICII SOCIALE – ID 404591, din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu.
ANUNȚ APIA : Programare în teren
CENTRALIZATORUL FINAL la concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de executie, vacante,de muncitor calificat tr. I în cadrul Compartimentului Acțiuni și Lucrări de interes local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
Informare privind obligațiile deținătorilor de câini
Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară,pentru data de 28.02.2023
ANUNȚ privind încasarea taxei de salubrizare in luna februarie 2023
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA-UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE :HOTĂRÂRE privind aprobarea "Programului de măsuri pentru combaterea cazului de pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de vânătoare 22 Homorod, aparținând AJVPS Hunedoara, de peraza U.A.T Geoagiu, județul Hunedoara"
ANUNȚ: Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie. Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR, www.returosgr.ro
ANUNȚ : Orasul Geoagiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează
DENUMIREA POSTULUI: muncitor calificat tr.I
NUMĂRUL POSTURILOR: 3 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentului Acțiuni si lucrări de interes local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
ANUNȚ privind încasarea taxei de salubrizare in luna ianuarie 2023
Primăria orașului Geoagiu anunță organizarea în data de 09.02.2023, ora 10,00, probă scrisă a examenului de promovare în grad profesional a funcționarului publici încadrați în funcții publice de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior după cum urmează:- În cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – din funcția publică de consilier, cls. I, grad profesional asistent
ANUNȚ privind amânarea din ,,motive obiective,, a examenul de promovare în grad profesional a fucționarilor publici de execuție din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
TARIFE SERVICII SILVICE PENTRU CONTRACTE DE ADMINISTRAREA PĂDURILOR SI CONTRACTE DE PAZA PĂDURE PENTRU ANUL 2023
În ATENȚIA persoanelor fizice care dețin instalații de tip alambic pentru producerea de băuturi alcoolice, țuică și rachiu din fructe
ANUNȚ : Având in vedere noile reglementari privind protecția mediului, va aducem la cunostiinta criteriile pentru autorizarea , construcția, inscrierea/ Înregistrarea, exploarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate (fose septice) prevăzute in Hotararea de Guvern nr. 714/2022.
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu,modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2021
ANUNȚ: In ultima zi lucratoare din fiecare luna incasarile si relațiile cu publicul la biroul impozite si taxe se efectuează pana la ora 10.
Informare privind obligațiile și responsabilitățile în domeniul bunei gospodăriri a localității
Procedură de sistem : comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
Impozitul pe clădiri - Ghid ilustrativ
Cum plătim impozitul pe clădire - Ghid ilustrativ


Mai multe anunțuri

Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
Procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local
Dispoziții ale Primarului

HCL nr.33 din 15/03/2023 - privind participarea Orasului Geoagiu in cadrul proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial din orașul Geoagiu, județul Hunedoara”, in vederea solicitarii unei finantari nerambursabile in cadrul PNRR C15 – Educație, Investitia 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare
HCL nr.32 din 15/03/2023 - privind aprobarea achiziționării echipamentului de dans pentru membrii Trupei de dans modern „The Power” a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” din orașul Geoagiu, judetul Hunedoara
HCL nr.31 din 15/03/2023 - privind aprobarea Devizului General actualizat, al obiectivului de investiții ,,BAZA SPORTIVA ORAS GEOAGIU, JUD. HUNEDOARA’’
HCL nr.30 din 28/02/2023 - privind stabilirea regimului juridic al imobilului înscris în CF 66960 Geoagiu, situat în intravilanul satului Bozeș, nr. 74, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara
HCL nr.29 din 28/02/2023 - privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, str. Independenței, jud. Hunedoara, înscris în CF 68761 Geoagiu
bannertehnologiiasistive

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 8,30-16,30
Marți : 8,30-16,30
Miercuri : 8,30-16,30
Joi : 8,30-18,30
Vineri : 8,30-16,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech