Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Luni, 22 Iulie 2024
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Ședințele Consiliului Local pot fi urmărite în direct(live) în ziua ședinței începând cu ora de la care are loc ședința pe
Pagina oficială de Facebook a CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU

Înregistrările ședințelor le găsiți ulterior și în lista cu Procesele verbale de ședință
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

ANUNȚ : Întreruperi programate a ENERGIEI ELECTRICE 22-26 iulie
Orașul Geoagiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează: DENUMIREA POSTULUI: referent, tr.IA, NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant ,NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție, COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentul Administrare Ponton din subordinea Serviciul Registrul Agricol, Administrarea Domeniului Public Și Privat, DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână, PERIOADA: nedeterminată
Masuri de prevenire pentru perioadele caniculare
H O T Ă R Â R E A nr. 2/2024 Privind înaintarea propunerilor de validare și de emitere a titlurilor de proprietate în temeiul prevederilor art. 27 alin.2A 1 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 123/2023
Anunț privind încasarea taxei de salubrizare în luna IULIE 2024
Încheiere civilă nr.1378/CC/2024 privind validarea mandatului de consilier local al domnului DECEBAL CĂTĂLIN TRAIAN
Grafic colectare deșeuri iulie,august,septembrie 2024
PROCES - VERBAL privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatului de PRIMAR la alegerile locale din data de 9 iunie 2024
PROCES - VERBAL privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru CONSILIUL LOCAL la alegerile locale din data de 9 iunie 2024
OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA : Buletin de avertizare Nr. 22 din 31.05. 2024 Pentru prevenirea și combaterea organismului daunator : Mana cartofului (Phytophtora infestans)
OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA : BULETIN DE AVERTIZARE Nr.21 din 31.05.2024 Sunt intrunite conditiile pentru aparitia bolii : Mana cepei și a usturoiului(Perenospora destructor)
Anunț : Campanie națională de împădurire și reîmpădurire
ANUNȚ COMBATERE AMBROZIE
Grafic colectare deșeuri mai-iulie 2024
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu, modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului - pe anul 2023
PLAN DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA COLECTARII SELECTIVE A DEȘEURILOR RECICLABILE DE PE RAZA ORAȘULUI GEOAGIU
INFORMARE - Privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 14 din 28 februarie 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
Bugetul local pe anul 2024 -initial- la data de 17/02/2024
Bugetul Clubului Sportiv Gloria Geoagiu pe anul 2024 -initial- la data de 17/02/2024
PLAN DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE AL ORAȘULUI GEOAGIU
ANUNȚ Mediu - fose septice
TARIFE SERVICII SILVICE PENTRU CONTRACTE DE ADMINISTRAREA PĂDURILOR SI CONTRACTE DE PAZA PĂDURE PENTRU ANUL 2024 pentru suprafețe de fond forestier mai mari de 30 ha
ANUNȚ program cu publicul la Compartimentul CADASTRU
VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE - Legea 196/2016 ( CERERE, FORMULAR CONSIMȚĂMÂNT, ACTE NECESARE, PLIANTE INFORMATIVE)
INSTRUCȚIUNI PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR
INFORMARE PRIVIND COLECTAREA/ELIMINAREA DEȘEURILOR REZULTATE DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI
HARTA - Arii protejate UAT Geoagiu
Arii protejate(Lista)
Situația gestionarilor fondurilor cinegetice din județul HUNEDOARA privind identitatea acestora
Fișa fondului de vânătoare
HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 ianuarie 2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia
H O T Ă R Â R E A nr. 1/2023 Privind înaintarea propunerilor de validare și de emitere a titlurilor de proprietate în temeiul prevederilor art. 27 alin.2Al din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 123/2023
D I S P O Z I T I A nr. 454 / 2023 privind stabilirea unor măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul administraţiei publice locale din orașul Geoagiu, judetul Hunedoara
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu, modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului - pe anul 2022
ANUNȚ : CLUB DE ROBOTICĂ
Informare privind obligațiile deținătorilor de câini
ANUNȚ: In ultima zi lucratoare din fiecare luna incasarile si relațiile cu publicul la biroul impozite si taxe se efectuează pana la ora 10.
Procedură de sistem : comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
Impozitul pe clădiri - Ghid ilustrativ
Cum plătim impozitul pe clădire - Ghid ilustrativ


Mai multe anunțuri

Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
Procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local
Dispoziții ale Primarului

HCL nr.93 din 16/07/2024 - privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2024
HCL nr.92 din 26/06/2024 - privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2024
HCL nr.91 din 26/06/2024 - privind aprobarea majorării salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu
HCL nr.90 din 26/06/2024 - pentru aprobarea modificării HCL Geoagiu nr. 41/ 28.02.2024 privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
HCL nr.89 din 26/06/2024 - privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în extravilanul oraşului Geoagiu, jud. Hunedoara, înscris în CF 67924 Geoagiu

bannerantidrog

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 7,30-16,00
Marți : 7,30-16,00
Miercuri : 7,30-16,00
Joi : 7,30-16,00
Vineri : 7,30-13,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech