Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Luni, 15 Aprilie 2024
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Ședințele Consiliului Local pot fi urmărite în direct(live) în ziua ședinței începând cu ora de la care are loc ședința pe
Pagina oficială de Facebook a CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU

Înregistrările ședințelor le găsiți ulterior și în lista cu Procesele verbale de ședință
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

ANUNȚ În conformitate cu prevederile punctelor nr. 53 și nr. 88 din Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, aprobat prin HGR nr. 199/2024 perioada de depunere a candidaturilor la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, începe la data de 16.04.2024 și se încheie la data de 30.04.2024, ora 24,00.
DATE DE CONTACT / ORAR - BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENEASCĂ NR. 10 GEOAGIU
Anunț privind încasarea taxei de salubrizare în luna APRILIE 2024
PROCES – VERBAL Încheiat astăzi 09.04.2024 în urma procesului verbal de constatare nr. 2720/09.04.2024 prin care se constata faptul ca în perioada 22.03.2024 – 05.04.2024 nu a fost depus și înregistrat nici un dosar de concurs pentru postul vacant , referent , tr. IA în cadrul Compartimentul Administrare Ponton din subordinea Serviciului Registrul Agricol, Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate a orașului Geoagiu. Datorita fapului ca nu s-a depus nici un dosar, concursul nu va mai avea loc.
ANUNȚ PRIMĂRIA ORAŞULUI GEOAGIU, județul HUNEDOARA, anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ - Consilier, clasa I, gradul profesional debutant ID 572382 - Compartimentul Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Serviciului Registru Agricol , Administrarea Domeniului Public și Privat
PLAN DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA COLECTARII SELECTIVE A DEȘEURILOR RECICLABILE DE PE RAZA ORAȘULUI GEOAGIU
Grafic colectare deșeuri aprilie-iunie 2024
A N U N Ț : Orașul Geoagiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023 : DENUMIREA POSTULUI: Referent, treapta IA,COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentul Administrare Ponton din subordinea Serviciului Registrul Agricol, Administrarea Domeniului Public și Privat
CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru unele funcții publice de execuție , din data de 19.03.2024
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL HUNEDOARA : ORDIN privind numerotarea circumscripțiilor electorale din cuprinsul județului Hunedoara pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 8 martie 2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024
INFORMARE - Privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 14 din 28 februarie 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
Bugetul local pe anul 2024 -initial- la data de 17/02/2024
Bugetul Clubului Sportiv Gloria Geoagiu pe anul 2024 -initial- la data de 17/02/2024
GRAFIC COLECTARE DEȘEURI IANUARIE-MARTIE 2024
PLAN DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE AL ORAȘULUI GEOAGIU
ANUNȚ Mediu - fose septice
TARIFE SERVICII SILVICE PENTRU CONTRACTE DE ADMINISTRAREA PĂDURILOR SI CONTRACTE DE PAZA PĂDURE PENTRU ANUL 2024 pentru suprafețe de fond forestier mai mari de 30 ha
ANUNȚ program cu publicul la Compartimentul CADASTRU
VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE - Legea 196/2016 ( CERERE, FORMULAR CONSIMȚĂMÂNT, ACTE NECESARE, PLIANTE INFORMATIVE)
INSTRUCȚIUNI PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR
INFORMARE PRIVIND COLECTAREA/ELIMINAREA DEȘEURILOR REZULTATE DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI
HARTA - Arii protejate UAT Geoagiu
Arii protejate(Lista)
Situația gestionarilor fondurilor cinegetice din județul HUNEDOARA privind identitatea acestora
Fișa fondului de vânătoare
HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 ianuarie 2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia
H O T Ă R Â R E A nr. 1/2023 Privind înaintarea propunerilor de validare și de emitere a titlurilor de proprietate în temeiul prevederilor art. 27 alin.2Al din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 123/2023
D I S P O Z I T I A nr. 454 / 2023 privind stabilirea unor măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul administraţiei publice locale din orașul Geoagiu, judetul Hunedoara
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu, modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului - pe anul 2022
ANUNȚ : CLUB DE ROBOTICĂ
Informare privind obligațiile deținătorilor de câini
ANUNȚ: In ultima zi lucratoare din fiecare luna incasarile si relațiile cu publicul la biroul impozite si taxe se efectuează pana la ora 10.
Procedură de sistem : comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
Impozitul pe clădiri - Ghid ilustrativ
Cum plătim impozitul pe clădire - Ghid ilustrativ


Mai multe anunțuri

Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
Procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local
Dispoziții ale Primarului

HCL nr.63 din 01/04/2024 - privind solicitarea trecerii imobilului format din teren și construcție ”Complex Flora”, înscris în CF 60206 Geoagiu, situat pe teritoriul administrativ al orașului Geoagiu, din domeniul public al Statului şi din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în domeniul public al orașului Geoagiu, judetul Hunedoara și în administrarea Consiliului Local Geoagiu
HCL nr.62 din 28/03/2024 - privind aprobarea înființării serviciului social de zi ”Centrul Comunitar Multifunctional” oraș Geoagiu
HCL nr.61 din 28/03/2024 - privind aprobarea proiectului tehnic, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați pentru proiectul „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL GEOAGIU, JUDETUL HUNEDOARA„
HCL nr.60 din 28/03/2024 - privind stabilirea situației juridice referitoare la imobilul având destinația de drum public care aparține domeniului public al orașului Geoagiu și însușirea documentației cadastrale aferentă acestuia
HCL nr.59 din 28/03/2024 - privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2023/2024

bannerantidrog

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 7,30-16,00
Marți : 7,30-16,00
Miercuri : 7,30-16,00
Joi : 7,30-16,00
Vineri : 7,30-13,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech