Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Luni, 14 Iunie 2021
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
În perioada 10 MAI - 31 IULIE 2021 se desfășoară recensământul general agricol în Orașul Geoagiu și satele aparținătoare. Recensământul din acest an se va desfășura față în față, iar datele comunicate sunt strict confidențiale. Menționăm faptul ca participarea la recensământ este obligatorie conform OUG nr. 22/2020 aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 177/2020, iar obstrucționarea în orice mod a recensământului constituie o contravenție care va fi sancționată conform legii. Rugăm cetățenii să fie cooperanți cu recenzorii pentru a putea finaliza recensământul în timp util. #RGA


OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA - BULETIN DE AVERTIZARE : Sunt intrunite conditiile pentru aparitia daunatorului Viermele prunelor(Cydia funebrana)
OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA - BULETIN DE AVERTIZARE : Sunt intrunite conditiile pentru aparitia bolii : Mana cartofului – Phytophthora infestans
CENTRALIZATORUL FINAL la concursul pentru ocuparea a 3 posturi contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat tr. I, în cadrul Compartimentului Gospodărie comunală din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA - BULETIN DE AVERTIZARE : Sunt întrunite condițiile pentru apariția bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi și anume : Rapan, făinare,omizi defoliatoare, afide - la culturile de măr și păr
OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA - BULETIN DE AVERTIZARE : Sunt întrunite condițiile pentru apariția dăunătorului Omida păroasă a buxusului(Cydalina Perspectalis)
Proces verbal selecție dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu:- 1 post șofer tr. I
Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 27.05.2021; Proiectul ordinii de zi a ședinței
OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA - BULETIN DE AVERTIZARE : Sunt întrunite condițiile pentru apariția dăunătorului Lema melanopa(găndacul bălos al ovăzului) la culturile de cereale păioase
OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA - BULETIN DE AVERTIZARE : Sunt întrunite condițiile pentru apariția dăunătorului Musculița albă de seră
OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA - BULETIN DE AVERTIZARE : Sunt întrunite condițiile pentru apariția bolii "Basicarea frunzelor de piersic"
UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu:- 1 post șofer tr. I
Autoritatea Națională Fitosanitară : Buletin de avertizare : Sunt întrunite condițiile optime pentru apariția de BOLI FOLIARE LA CULTURA DE CEREALE PĂIOASE
H O T Ă R Â R E A nr. 40 / 2021 privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2021
Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice la 31/03/2021
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu,modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2020
Informare privind obligațiile și responsabilitățile în domeniul bunei gospodăriri a localității
Procedură de sistem : comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
INFORMARE: privind reducerea impozitelor și taxelor locale conform OG 27/1996 : Persoanele fizice care au domiciliul stabil şi locuiesc efectiv în cele 11 localități componente ale orașului Geoagiu și dețin în proprietate mai multe clădiri de locuit, pot beneficia de reducerea impozitului pentru o singură clădire - gospodărie.
COMUNICAT privind impozitele si taxele locale la nivelul orasului Geoagiu : În vederea acordării facilităților fiscale invităm toți contribuabilii persoane fizice care au domiciliul stabil şi locuiesc efectiv în cele 11 localități componente ale orașului Geoagiu să depună la sediul Primăriei orașului Geoagiu sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cererea pentru acordarea reducerii impozitelor şi taxelor locale, însoțită de copia actului de identitate, până la data de 28.02.2021
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu,modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2019
Anunț numere de telefon pentru sesizări COVID-19
Plan de măsuri,actualizat, pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID 19 la nivelul orașului Geoagiu
Impozitul pe clădiri - Ghid ilustrativ
Cum plătim impozitul pe clădire - Ghid ilustrativ


Mai multe anunțuri

Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
Procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local
Dispoziții ale Primarului

HCL nr.60 din 27/05/2021 - privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL pentru “PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE” în oraş Geoagiu, sat Aurel Vlaicu, jud. Hunedoara, beneficiar: S.C BITCO SOFT S.R.L., CUI RO 16542822
HCL nr.59 din 27/05/2021 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT orașul Geoagiu în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,
HCL nr.58 din 27/05/2021 - privind aprobarea plăţii, în calitate de membru, a unei contribuții de 0,34 lei/locuitor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare al Deșeurilor”, județul Hunedoara pentru elaborarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale SMID, județul Hunedoara și a caietelor de sarcini
HCL nr.57 din 27/05/2021 - privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
HCL nr.56 din 27/05/2021 - privind aprobarea Devizului General actualizat pentru investiţia “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”
bannertehnologiiasistive

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 8,30-16,30
Marți : 8,30-16,30
Miercuri : 8,30-16,30
Joi : 8,30-18,30
Vineri : 8,30-16,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech