Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Duminică, 27 Noiembrie 2022
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Ședințele Consiliului Local pot fi urmărite în direct(live) în ziua ședinței începând cu ora de la care are loc ședința pe
Pagina oficială de Facebook a CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU

Înregistrările ședințelor le găsiți ulterior și în lista cu Procesele verbale de ședință


Pentru perioada 24.10.2022 – 31.10.2022 pentru toți utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza administrativ-teritorială a orasului Geoagiu se aplică taxa specială de salubrizare aprobată prin HCL Geoagiu nr. 129/2022
Mai multe informații găsiți aici împreună cu formularele Declarațiiilor de impunere.
Anunț taxa de salubrizareClick to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Anunț taxa de salubrizare
Tabel cu imobilele proprietate privată expropriate în condițiile Legii nr. 255/2010 situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orastie - Sibiu" situate pe raza localităților Vinţu de Jos, Şibot, Săliştea, Sebeş, Pianu, Şpring, Calnic din județul Alba, a localităţilor Geoagiu, Romos, din județul Hunedoara şi ale localităţilor Miercurea Sibiului, Apoldu de Jos, Cristian, Sibiu, Sura Mică, Sălişte, din județul Sibiu, Anexa la HG nr. 955/2012
În ATENȚIA persoanelor fizice care dețin instalații de tip alambic pentru producerea de băuturi alcoolice, țuică și rachiu din fructe
ANUNȚ : Primăria orașului Geoagiu anunță organizarea în data de 07.12.2022, ora 10,00, probă scrisă a examenului de promovare în grad profesional a funcționarului publici încadrați în funcții publice de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior după cum urmează: - În cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – din funcția publică de consilier, cls. I, grad profesional asistent se promovează în funcția publică de consilier, cls. I, grad profesional principal;
ANUNȚ privind colectarea deșeurilor voluminoase : Operatorul regional al serviciului public de salubrizare SC SUPERCOM SA va organiza o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase de pe raza orașului Geoagiu, în data de 30.11.2022.
Anunț : În atenția apicultorilor.
In această perioadă Agenția Națională pentru Zootehnie desfășoară activitatea de înregistrare a declarațiilor privind numărul de stupi de albine pregătite pentru iernat conform ORDINULUI nr. 251 din 24 iulie 2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, cu modificările și completările ulterioare.
In conținutul său ordinul prevede că apicultorii sunt obligați să transmită anual, în perioada 1 septembrie-31 decembrie, la ANZ prin OJZ, declarația pe propria răspundere cu numărul de stupi care conțin familii de albine pregătite pentru iernat.
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului : OCPI Hunedoara anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Geoagiu(sectoare cadastrale: 90,163) pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 11 alin (2), litera k din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Autoritatea Națională Fitosanitară – INFORMARE : In atenția tuturor fermierilor care dețin echipamente de aplicare a pesticidelor ( mașini de erbicidat) și a celor care utilizează produse de protecția plantelor
ANUNȚ : Având in vedere noile reglementari privind protecția mediului, va aducem la cunostiinta criteriile pentru autorizarea , construcția, inscrierea/ Înregistrarea, exploarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate (fose septice) prevăzute in Hotararea de Guvern nr. 714/2022.
IN ATENTIA CETATENILOR DIN ORASUL GEOAGIU : Consumatorii vulnerabili de energie din ORASUL GEOAGIU care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri, beneficiază în perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie 2023 de AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu,modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2021
Bugetul local al orasului Geoagiu pe anul 2022
ANUNȚ: In ultima zi lucratoare din fiecare luna incasarile si relațiile cu publicul la biroul impozite si taxe se efectuează pana la ora 10.
Informare privind obligațiile și responsabilitățile în domeniul bunei gospodăriri a localității
Procedură de sistem : comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
Impozitul pe clădiri - Ghid ilustrativ
Cum plătim impozitul pe clădire - Ghid ilustrativ


Mai multe anunțuri

Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
Procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local
Dispoziții ale Primarului

HCL nr.134 din 14/11/2022 - privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice faza PT și DTAC pentru proiectul ”Capelă mortuară, oraș Geoagiu, sat Gelmar”
HCL nr.133 din 14/11/2022 - privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului “ Construirea de insule ecologice digitalizate in Orașul Geoagiu, județul Hunedoara”, descrierea, necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia
HCL nr.132 din 14/11/2022 - privind aprobarea plăţii contribuției pentru anul 2022, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la Asociaţia FLAG (Fishing Local Action Grup- Grup de acţiune locală pentru pescuit) din bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora
HCL nr.131 din 14/11/2022 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2022
HCL nr.130 din 14/11/2022 - privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2022
bannertehnologiiasistive

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 8,30-16,30
Marți : 8,30-16,30
Miercuri : 8,30-16,30
Joi : 8,30-18,30
Vineri : 8,30-16,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech