Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Miercuri, 06 Iulie 2022
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2022

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
29-06-202285privind darea în administrare către Liceul Tehnologic Agricol ”Al. Borza” Geoagiu a Complexului imobil format din teren în suprafață de 5695 mp, categoria de folosință ”curți-construcții” și imobilele C1 – C18,înscris în CF 67408 Geoagiu, cu destinația Ferma Didactică, proprietatea privată a orașului Geoagiu primar
29-06-202284privind revocarea unor hotărâri adoptate de Consiliul local Geoagiu în anul 2022primar
29-06-202283privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2022, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membruprimar
29-06-202282privind aprobarea taxelor speciale pentru funcționarea unor servicii publiceprimar
29-06-202281privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023primar
29-06-202280privind acordarea de scutiri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor membrii cooperatori din orasul Geoagiuprimar
29-06-202279Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. orașul Geoagiu să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – C.M.I.D BÂRCEA MAREprimar
29-06-202278privind implementarea proiectului ”CĂSUȚA CU CĂRȚI” în Parcul Central din Stațiunea Geoagiu Băi, oraș Geoagiuprimar
29-06-202277privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiuprimar
29-06-202276privind acordarea “ Diplomei de Aur” şi a unei prestații sociale financiare din bugetul local pe anul 2022, cuplurilor din Geoagiu care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptăprimar
29-06-202275privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Statiunea Geoagiu Baiprimar
21-06-202274privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Geoagiuprimar
21-06-202273privind acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al oraşului Geoagiuprimar
21-06-202272privind modificarea HCL Geoagiu nr. 66/26.05.2022 privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea unor evenimente cultural- artistice primar
21-06-202271privind punerea la dispozitia S.C. APA PROD S.A. DEVA a terenurilor aferente investitiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara, perioada 2014-2020”primar
21-06-202270privind aprobarea co-finanţării Proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020"primar
21-06-202269privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, precum și a Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectuluiprimar
31-05-202268privind participarea Orașului Geoagiu in cadrul proiectului „Asigurarea de sistem ITS pentru orașul Geoagiu, județul Hunedoara”, în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul PNRR C10 – Fond local, Investiția 1.1 Intervenții pentru mobilitatea urbana verde; I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)primar
26-05-202267Pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” ; Lot 2 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” ; Lot 3 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”primar
26-05-202266privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea unor evenimente cultural - artisticeprimar
26-05-202265privind aprobarea Devizului General actualizat, al obiectivului de investițiiprimar
26-05-202264privind aprobarea Programului de achiziţii publice actualizat al proiectului "Baza sportiva oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”primar
26-05-202263privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Geoagiuprimar
26-05-202262privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Orașului Geoagiu pentru anul 2022primar
26-05-202261privind revocarea HCL Geoagiu nr. 40 / 2022 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 600 mp, înscris în CF 68467, proprietate privată a orașului Geoagiu, către Barjica Ioan, proprietarul construcției edificate pe acest terenprimar
26-05-202260privind nivelul compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar, acordat membrilor Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta Geoagiu, pentru anul 2022primar
26-05-202259privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul Iprimar
26-05-202258privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Centrală termică veche, înscris în CF 63856 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiuprimar
26-05-202257privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală Primară Geoagiu Băi, înscris în CF 65661 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiuprimar
26-05-202256privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală Primară Bozeș, înscris în CF 66960 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiuprimar
26-05-202255privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală Primară Renghet, înscris în CF 66964 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiuprimar
26-05-202254privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală Primară Văleni, situat în satul Văleni, nr. 33, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiuprimar
26-05-202253privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală Primară Homorod Suseni, situat în satul Homorod, nr. 170, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiuprimar
26-05-202252privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală Primară Homorod Joseni, înscris în CF 65425 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitarprimar
26-05-202251privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală Primară Gelmar, înscris în CF 65418 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiuprimar
26-05-202250privind darea în administrare către Liceul Tehnologic Agricol ”Al. Borza” Geoagiu a Complexului imobil format din teren în suprafață de 5695 mp, categoria de folosință ”curți-construcții” și imobilele C1 – C18,înscris în CF 67408 Geoagiu, cu destinația Ferma Didactică, proprietatea privată a orașului Geoagiuprimar
26-05-202249privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Realizare conductă de aducțiune și conductă branșament în orașul Geoagiu pe strada Calea Romanilor (DJ 705), de la intersecția cu strada Independenței până la Calea Romanilor nr. 187”primar
26-05-202248privind alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans modern „The Power” a Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu la Concursul Național de Dans ”Blacksea Dance Star”, în perioada 25 – 26 iunie 2022primar
26-05-202247privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificareprimar
26-05-202246privind aprobarea vânzării directe a unui lot de teren, proprietatea privată a orașului Geoagiu, către proprietarul construcției edificate pe acest terenprimar
26-05-202245privind aprobarea diminuării suprafeţei terenului înscris in CF 61164 Geoagiu, sat Bozeș, proprietate privată a oraşului Geoagiuprimar
29-04-202244privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea distributie si racorduri gaze natural in localitatile Bozes si Băcâia, orasul Geoagiu, judetul Hunedoara"primar
29-04-202243privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2022primar
29-04-202242privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificareprimar
29-04-202241privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2022, datorată de orașul Geoagiu, județul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membruprimar
29-04-202240privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 600 mp, înscris în CF 68467, proprietate privată a orașului Geoagiu, către Barjica Ioan, proprietarul construcției edificate pe acest terenprimar
29-04-202239privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 2022primar
15-04-202238privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Construire creșă mică oraș Geoagiu, jud. Hunedoara’’primar
15-04-202237privind aprobarea Programului de achiziţii publice al proiectului „Revitalizarea zonei centrale a orașului Geoagiu, județul Hunedoara”primar
15-04-202236privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Geoagiu pentru anul 2022primar
30-03-202235Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Geoagiu sa aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA" încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.Lprimar
30-03-202234 privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2022, datorată de orașul Geoagiu, județul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membruprimar
30-03-202233privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021primar
30-03-202232privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare – U.P. Nr. I Bozeșprimar
30-03-202231privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul localității Geoagiu Băi, având număr cadastral 61885, în două parcele, respectiv CF 68712 în suprafață de 225 mp și CF 68713 în suprafață de 176 mpprimar
30-03-202230privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiuprimar
30-03-202229privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificareprimar
30-03-202228privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
30-03-202227privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
15-03-202226privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2022primar
28-02-202225privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor parcele de teren din domeniul public al orașului Geoagiuprimar
28-02-202224privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Orașul Geoagiu prin Consiliul Local al orașului Geoagiu pentru ”Realizare conducta de aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705), de la intersecția cu strada Independenței, până la strada Calea Romanilor, nr. 187primar
28-02-202223privind alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans modern „The Power”a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu la calificările DANCE STAR WORLD DANCE MASTERS 2022, 25-29.05.2022 POREC CROAȚIA, care va avea loc la București, în data de 12-13.03.2022primar
28-02-202222privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T ORAȘUL GEOAGIU şi ASOCIAŢIA „SALVITAL” Hunedoaraprimar
28-02-202221privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Clubului Sportiv ”Gloria” al oraşului Geoagiuprimar
28-02-202220privind aprobarea preluării din administrarea Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu a unor bunuri din proprietatea privată a orașului Geoagiuprimar
28-02-202219privind aprobarea preluării din administrare și transmiterea în folosința Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu a unor bunuri din proprietatea privată a orașului Geoagiuprimar
28-02-202218privind atribuirea, cu titlu gratuit, a lemnului de foc pentru sezonul rece 2022/2023 către unitățile de cult religios de pe raza orașului Geoagiuprimar
28-02-202217privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Geoagiu și un membru supleant în cadrul comisiei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct al Liceului Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiuprimar
28-02-202216privind îndreptarea erorii materiale din HCL Geoagiu nr. 6/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu, începând cu data de 01.01.2022primar
28-02-202215privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2022primar
28-02-202214privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2022, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareprimar
28-02-202213privind scoaterea din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, aflate în patrimoniul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiuprimar
28-02-202212privind scoaterea din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, din proprietatea privată a oraşului Geoagiuprimar
11-02-202211privind desemnarea reprezentantului orașului Geoagiu și mandatarea acestuia pentru a vota în Adunarea Generala a Asociaților la ADI AQUA PREST Hunedoara, din data de 28.02.2022primar
11-02-202210privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2022primar
11-02-20229privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2022primar
28-01-20228privind aprobarea implementării proiectului "ACHIZIȚIA DE UTILAJE și ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI SITUAȚII DE URGENȚĂ AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI GEOAGIU"primar
28-01-20227privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT orașul Geoagiu către Liceul Tehnic Agricol ”Al. Borza”Geoagiuprimar
28-01-20226privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu, începând cu data de 01.01.2022primar
28-01-20225privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021primar
28-01-20224privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2022/2023primar
28-01-20223privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2021primar
28-01-20222privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Geoagiu în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretar oraş Geoagiu, pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021primar
28-01-20221privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie – aprilie 2022primar

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 8,30-16,30
Marți : 8,30-16,30
Miercuri : 8,30-16,30
Joi : 8,30-18,30
Vineri : 8,30-16,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech