Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Luni, 15 Aprilie 2024
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2024

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
01-04-202463privind solicitarea trecerii imobilului format din teren și construcție ”Complex Flora”, înscris în CF 60206 Geoagiu, situat pe teritoriul administrativ al orașului Geoagiu, din domeniul public al Statului şi din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în domeniul public al orașului Geoagiu, judetul Hunedoara și în administrarea Consiliului Local Geoagiuprimar
28-03-202462privind aprobarea înființării serviciului social de zi ”Centrul Comunitar Multifunctional” oraș Geoagiu primar
28-03-202461privind aprobarea proiectului tehnic, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați pentru proiectul „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL GEOAGIU, JUDETUL HUNEDOARA„primar
28-03-202460privind stabilirea situației juridice referitoare la imobilul având destinația de drum public care aparține domeniului public al orașului Geoagiu și însușirea documentației cadastrale aferentă acestuiaprimar
28-03-202459privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2023/2024 primar
28-03-202458privind alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans modern „The Power” a Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu la competiția națională de dans FREEDOM DANCE FESTIVAL, care va avea loc la Cluj Napoca, în data de 20 aprilie 2024primar
28-03-202457privind aprobarea Programului de achiziţii publice al proiectului ”Reabilitarea/modernizarea unității de învățământ Liceul tehnologic Agricol Al. Borza, corp – școala primară, str. Calea Romanilor, nr. 149, oraș Geoagiu, județul Hunedoara ”primar
28-03-202456 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, str. Muzicanților, jud. Hunedoara, înscris în CF 64187 Geoagiuprimar
28-03-202455privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orasului Geoagiu a terenului în suprafață de 950 mp și însușirea documentației cadastrale aferente acestuiaprimar
28-03-202454privind delegarea gestiunii serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Statiunea Geoagiu Baiprimar
28-03-202453privind aprobarea aderării UAT comuna Bătrâna, prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Aqua Prest Hunedoara”primar
28-03-202452privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T ORAȘUL GEOAGIU şi ASOCIAŢIA „SALVITAL” Hunedoaraprimar
28-03-202451privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, în anul 2024primar
28-03-202450privind acordarea de scutiri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor membrii cooperatori din orasul Geoagiuprimar
28-03-202449privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv ”Gloria” al orașului Geoagiu pe anul 2024primar
28-03-202448privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2023primar
28-03-202447privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2024primar
28-03-202446privind scoaterea din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, din proprietatea privată a oraşului Geoagiuprimar
28-03-202445privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2024, prevăzut de Legea nr. 196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioareprimar
28-03-202444privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Orașului Geoagiu pentru anul 2024primar
28-03-202443privind aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutoarelor de urgenţă și a ajutoarelor comunitare prevăzute de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziuneprimar
08-03-202442privind aprobarea modului de implementare a Programului naţional "Masă sănătoasă", la nivelul unității de învățământ Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiuprimar
28-02-202441privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificareprimar
28-02-202440privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DTAC pentru obiectivul de investitii:Schimbare solutie tehnica pentru proiectul " ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATUL CIGMAU, ORAS GEOAGIU, JUDETUL HUNEDOARA " primar
28-02-202439privind aprobarea proiectului tehnic, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați pentru proiectul ”Reabilitarea/modernizarea unității de învățământ Liceul tehnologic Agricol Al. Borza, corp – școala primară, str. Calea Romanilor, nr. 149, oraș Geoagiu, județul Hunedoara ”primar
28-02-202438privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați pentru proiectul ”Extinderea reţelei de canalizare pe strada Feredeului (cătun Poenari), oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”primar
28-02-202437privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați pentru proiectul „Rețea de canalizare, sat Homorod, Oras Geoagiu, Judetul Hunedoara”primar
28-02-202436privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați pentru proiectul „Alimentare cu apa, sat Homorod, Oras Geoagiu, Judetul Hunedoara”primar
28-02-202435privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea unui eveniment cultural- artistic dedicat sarbatorilor începutului de primăvarăprimar
28-02-202434privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 14 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009 și mandatarea reprezentantului orașului Geoagiu pentru a vota în Adunarea Generala a Asociaților la ADI AQUA PREST Hunedoaraprimar
28-02-202433privind aprobarea actualizării cuantumului chiriei pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite de Agenția Națională de Locuințe în Oraşul Geoagiu, aflate în administrarea Consiliului local Geoagiu primar
28-02-202432privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 300 mp, proprietatea privată a orașului Geoagiu, înscris în CF 68938 Geoagiu, către proprietarul construcției edificate pe acest terenprimar
28-02-202431privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Geoagiu pentru anul 2024primar
28-02-202430privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2024, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membruprimar
28-02-202429privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiuprimar
28-02-202428privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2024 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
28-02-202427privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu, pentru anul de producție 2024primar
17-02-202426privind stabilirea situației juridice referitoare la imobilul având destinația de drum public care aparține domeniului public al orașului Geoagiu și însușirea documentației cadastrale aferente acestuiaprimar
17-02-202425privind actualizarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Geoagiuprimar
17-02-202424privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2024primar
17-02-202423privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2024primar
09-02-202422privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orasului Geoagiu a terenului în suprafață de 1390 mp și însușirea documentației cadastrale aferente acestuiaprimar
30-01-202421privind stabilirea situației juridice referitoare la imobilele având destinația de drumuri publice care aparțin domeniului public al orașului Geoagiu și însușirea documentațiilor cadastrale aferente acestoraprimar
30-01-202420privind aprobarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Elaborarea Planului Urbanistic General al orașului Geoagiu și a regulamentului local aferent” primar
30-01-202419privind alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans modern „The Power” a Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu la competiția internațională de dans DanceStar – World Qualifiers, care va avea loc la București, în perioada 24 – 25 februarie 2024primar
30-01-202418privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Groza Constantinprimar
30-01-202417privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea Națională a Apelor Minerale SA a terenurilor aferente forajelor de apă termominerală din stațiunea Geoagiu Băiprimar
30-01-202416privind însușirea Declaraţiei pe propria răspundere privind obligațiile de gospodărire a apelor aferente investiției ”Amenajare zona de agrement la râul Mures, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara”primar
30-01-202415privind aprobarea listei actualizate cuprinzând persoanele care urmează să beneficieze de reducerea cu 50% a preţului final al gazelor naturale, conform OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioareprimar
30-01-202414privind aprobarea listei actualizate cuprinzând persoanele care urmează să beneficieze de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice, conform OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioareprimar
30-01-202413privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 primar
30-01-202412privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Geoagiuprimar
30-01-202411privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată in semestrul II al anului 2023primar
30-01-202410privind aprobarea Planului propriu de dezvoltare a serviciului social CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN ORAȘUL GEOAGIU, pe o perioada de 5 ani primar
30-01-20249privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Geoagiu, scoaterea din funcţiune și casarea unui mijloc fix din cadrul sistemului public de alimentare cu apă al orașului Geoagiuprimar
30-01-20248privind aprobarea diminuării suprafeţei terenului înscris in CF 70308 Geoagiu, proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
30-01-20247privind aprobarea alipirii a două parcele de teren din proprietatea publică a orașului Geoagiuprimar
30-01-20246privind aprobarea organizării reţelei școlare a unităţilor de învățământ de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2024/2025primar
30-01-20245privind desemnarea reprezentantului orașului Geoagiu și mandatarea acestuia pentru a vota în Adunarea Generala a Asociaților la ADI AQUA PREST Hunedoaraprimar
30-01-20244privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu în cadrul comisiilor de specialitate organizate la nivelul Liceul Tehnologic Agricol Al. Borza Geoagiuprimar
30-01-20243privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Geoagiu în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretarul General al oraşului Geoagiu, pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023primar
30-01-20242pentru îndreptarea erorii materiale din Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local Geoagiu nr. 195/ 20.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu începând cu data de 01.01.2024primar
30-01-20241privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie - aprilie 2024primar

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 7,30-16,00
Marți : 7,30-16,00
Miercuri : 7,30-16,00
Joi : 7,30-16,00
Vineri : 7,30-13,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech