Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Marți, 24 Noiembrie 2020
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2020

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
19-11-2020110privind aprobarea documentatiei tehnico-economice de sinteză, a principalilor indicatori tehnico-economici, susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului DEZVOLTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE HARAU, RAPOLTU MARE,BRANISCA, GEOAGIU, PESTISU MIC,VETEL SI SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARAprimar
19-11-2020109privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 19.11.2020primar
30-10-2020108privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2020primar
30-10-2020107privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020primar
30-10-2020106privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 30.10.2020primar
22-10-2020104 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru “SPATIU COMERCIAL „P”, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA” orașul Geoagiu, intravilan, județul Hunedoara beneficiar: S.C. FIRST HAND S.R.Lprimar
22-10-2020103privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic – Schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, Servicii Climatice și Conservarea Pădurilor, pentru suprafața de 386,80 ha, aferentă măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014 – 2020primar
22-10-2020102privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiuprimar
22-10-2020101privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2020 primar
23-09-2020100privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2020primar
17-09-202099privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020primar
14-09-202098privind alegerea viceprimarului orașului Geoagiuprimar
11-09-202097privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comunele: ȘOIMUȘ, VEŢEL, BRĂNIŞCA, PEŞTIŞU MIC, RAPOLTU MARE, HĂRĂU și orașul GEOAGIU in vederea depunerii unui proiect in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecineprimar
11-09-202096privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici și a Devizului General al investiției ”Extindere rețea de distribuție și racorduri gaze în localitățile Bozeș și Băcâia, orașul Geoagiu, județul Hunedoaraprimar
01-09-202095privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020primar
25-08-202094privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2020primar
25-08-202093privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiuprimar
25-08-202092privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020 primar
17-08-202091privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020primar
03-08-202090privind îndreptarea erorii materiale din Hotararile Consiliului Local Geoagiu nr. 76/09.07.2020 și nr. 77/16.07.2020, privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020primar
03-08-202089privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2020primar
03-08-202088privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020primar
03-08-202087privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 03.08.2020primar
24-07-202086privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ”Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”primar
24-07-202085privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru investiţia ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în localitatea Geoagiu Băi, jud. Hunedoara”primar
24-07-202084privind aprobarea diminuării suprafeţei terenului aferent Fermei Didactice a Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, proprietate privată a oraşului Geoagiuprimar
24-07-202083privind aprobarea plății contribuției Orașului Geoagiu la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” primar
24-07-202082privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici și a Devizului General al investiției ”Extindere rețea de distribuție și racorduri gaze în localitățile Bozeș și Băcâia, orașul Geoagiu, județul Hunedoara”primar
24-07-202081privind aprobarea rambleierii gropii de împrumut formată prin eroziune situată în perimetrul delimitat de pârâul Băcâia și DJ 705D, amplasată în extravilanul satului Băcâia, oraș Geoagiu, pe teren aparținând domeniului privat al orașului Geoagiu, având suprafața totală de 2002 mp, volum de umplutură necesar de cca 17.000 mc, prin utlizarea deșeurilor nepericuloase definite la categoria 17 05 04, generate din activitățile de construire/desființare și rezultate din lucrările de excavații / săpături derulate pe teritoriul orașului Geoagiuprimar
24-07-202080privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful final încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilorprimar
24-07-202079privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul I al anului 2020primar
24-07-202078privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiprimar
16-07-202077privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020primar
09-07-202076privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020primar
26-06-202075privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2020primar
26-06-202074privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020primar
26-06-202073privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului Tulcea, împotriva HCL Geoagiu nr. 32/2014primar
26-06-202072privind modificarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza UAT oras Geoagiu, care nu se supun inmatriculariiprimar
26-06-202071privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu și prelungirea mandatului administratorilor provizorii in Consiliul de Administrație al SC Serviciul Public SA Geoagiuprimar
26-06-202070privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiriprimar
15-06-202068privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020primar
04-06-202067privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2020Primar
04-06-202066privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020Primar
29-05-202065privind aprobarea actualizarii proiectului “Reabilitare termica Casa de Cultura Ioan Budai Deleanu din orasul Geoagiu” și a cheltuielilor aferente implementării sale primar
29-05-202064privind alocarea din bugetul local al orașului Geoagiu a sumei necesare pentru plata onorariului lichidatorului judiciar, stabilit de instanța de judecată în dosarul nr. 1847/272/2016 privind lichidarea Composesoratului Bozeșprimar
29-05-202063privind constituirea dreptului de uz şi servitute de trecere subterană cu titlul gratuit în favoarea SC E- Distributie Banat SA asupra unor terenuri situate în intravilanul orașului Geoagiu, cuprinse în domeniul public al oraşului Geoagiu, în vederea realizării lucrărilor, în amonte, înlocuire PTA 2036 Geoagiu cu PTz pentru racordare utilizator (Alimentare cu energie electrică obiectiv magazin - spor de putere)primar
29-05-202062privind modificarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiuprimar
29-05-202061privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din orasul Geoagiuprimar
29-05-202060privind anularea obligațiilor bugetare datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrul Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din evidența contabilă primar
29-05-202059privind completarea și modificarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2020primar
29-05-202058privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I al anului 2020primar
29-05-202057privind aprobarea prelungirii Acordurilor de Branșament pentru sistemul public de alimentare cu apă potabilă din satul Bozeș, încheiate cu SC Ape Minerale Băcâia SRLprimar
29-05-202056privind revocarea unor dispoziții referitoare la concesionarea spațiilor cu destinația de cabinet medicalprimar
29-05-202055privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie 2020 – august 2020primar
11-05-202054privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2020primar
11-05-202053privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020primar
30-04-202052privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiuprimar
30-04-202051privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru/BârceaMare, județul Hunedoara - Contractul nr. 1760/27.11.2018 - din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoaraprimar
30-04-202050privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între oraşul Geoagiu şi un proprietar privatprimar
30-04-202049privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Geoagiu a terenurilor înscrise în CF 60121 Geoagiu si in CF 60116 Geoagiuprimar
30-04-202048privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019primar
30-04-202047privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021primar
02-04-202046privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, în cadrul bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2020primar
25-03-202045privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Public SA Geoagiu pe anul 2020primar
25-03-202044privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Public SA Geoagiu pe anul 2020primar
25-03-202043privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiuprimar
25-03-202042privind prelungirea termenului de plată pentru impozitele și taxele locale, cu bonificație, până la data de 30.06.2020, inclusivprimar
25-03-202041privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiuprimar
25-03-202040privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Orașului Geoagiu pentru anul 2020primar
25-03-202039privind scoaterea din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, din proprietatea privată a oraşului Geoagiuprimar
25-03-202038privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiu primar
25-03-202037privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și reabilitarea iluminatului public în sat Geoagiu Băi, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara”primar
25-03-202036privind aprobarea SF, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru investiţia ”Modernizarea și reabilitarea iluminatului public în sat Geoagiu Băi, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara”primar
25-03-202035privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții ”Rețea de alimentare cu apă și canalizare, sat Homorod, județul Hunedoara”primar
25-03-202034privind aprobarea SF, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru investiţia ”Rețea de alimentare cu apă- și canalizare, sat Homorod, județul Hunedoara”primar
25-03-202033privind aprobarea concesionării directe a spațiilor cu destinația de cabinete medicale pentru medicină dentarăprimar
25-03-202032privind aprobarea concesionării spațiilor cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familieprimar
25-03-202031privind solicitarea adresată ministrului educației si cercetarii pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului teren și construcție, inscris în CF 65661 Geoagiuprimar
25-03-202030privind stabilirea regimului juridic al unor imobile situate în intravilanul orașului Geoagiu, jud. Hunedoaraprimar
25-03-202029privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2020, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membruprimar
25-03-202028privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”şi a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din orasul Geoagiuprimar
25-03-202027privind aprobarea Actelor Adiționale la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, la care Oraşul Geoagiu este membru fondatorprimar
25-03-202026pentru punerea în aplicare a OUG nr 74/2018 pt modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr 1760/760/27.11.2018primar
25-03-202025privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai orasului Geoagiuprimar
25-03-202024privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2019/2020 primar
25-03-202023privind modificarea HCL Geoagiu nr. 159 / 2019privind stabilirea cuantumului unei burse si a numarului burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu,în anul scolar 2019 - 2020primar
18-02-202022privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Geoagiu pentru anul 2020primar
18-02-202021privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentelor cultural- artistice din sem. I al anului 2020primar
18-02-202020privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2020primar
18-02-202019privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie 2020 – mai 2020primar
18-02-202018privind aprobarea participării primarului orașului Geoagiu la deplasarea organizată de Asociația Națională a Stațiunilor Balneare din România, în Italia, în perioada 19 - 23.02.2020primar
18-02-202017privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiuprimar
18-02-202016privind suplimentarea sumei alocate pentru lucrările de refacere a locuințelor distruse de incendiu pe strada Muzicanților, oraș Geoagiuprimar
18-02-202015privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2020primar
18-02-202014privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020primar
31-01-202013privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții „Bază Sportivă, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”primar
31-01-202012privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat ai obiectivului de investiţii „Bază Sportivă, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoaraprimar
31-01-202011privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiuprimar
31-01-202010privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
31-01-20209privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiuprimar
31-01-20208privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul II al anului 2019primar
31-01-20207privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiprimar
31-01-20206privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretar oraş Geoagiu, pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019primar
31-01-20205privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2020/2021primar
31-01-20204privind aprobarea retragerii oraşului Geoagiu din Patronatul Serviciilor Publice din Româniaprimar
31-01-20203privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului teren și construcție, inscris în CF 65418 Geoagiuprimar
31-01-20202privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalitatilor si a criteriilor de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL, administrarea, exploatarea, inchirierea acestora si a graficului calendar de lucru a comisiei sociale de analiza a solicitarilor de locuinte ANL, in vederea intocmirii „Listei de prioritate pentru repartizarea locuintelor ANL” primar
31-01-20201privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al orasului Geoagiu primar

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech