Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Sâmbătă, 26 Septembrie 2020
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-ALEGERI LOCALE 2020
ANUNȚ PRIVIND SITUAȚIA BLOCURILOR ANL DIN ORAȘUL GEOAGIU
Anunț întrerupere alimentare cu energie electrică în Cigmău și Renghet
COMUNICAT alegere viceprimar
DISPOZITIA nr. 192 /2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral,in vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020
Începând cu data de 25 august 2020, Primăria Oraşului Geoagiu prin Direcţia de Asistenţă Sociala demarează acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020
Anunț Asociația de dezvoltare intercomunitară "Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara"
Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 25 august 2020; proiectul ordinii de zi a ședinței.
Anunț Asociația de dezvoltare intercomunitară "Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara" : Măsuri privind aplicarea majorării taxei pentru economia circulară(CEC) în cadrul SMID Hunedoara pentru anul 2020
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ : HOTĂRÂREA NR. 5/ 2020 privind stabilirea măsurilor pentru prevenirea infecției cu Coronavirus COVID 19” la nivelul Primăriei orașului Geoagiu
Plan urbanistic zonal : "Amenajare sistem de irigare";Inițiator: SC RDS Translemn SRL
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu,modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2019
ANUNȚ LICITAȚIE : vânzare prin licitație publică a unor imobile terenuri, proprietate privată a oraşului Geoagiu, situate în intravilanul oraşului Geoagiu
Anunț restricționare Mersul trenurilor
Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice
Anunț numere de telefon pentru sesizări COVID-19
Plan de măsuri,actualizat, pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID 19 la nivelul orașului Geoagiu
Impozitul pe clădiri - Ghid ilustrativ
Cum plătim impozitul pe clădire - Ghid ilustrativ


Mai multe anunțuri

Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
Procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local
Dispoziții ale Primarului

HCL nr.100 din 23/09/2020 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2020
HCL nr.99 din 17/09/2020 - privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020
HCL nr.98 din 14/09/2020 - privind alegerea viceprimarului orașului Geoagiu
HCL nr.97 din 11/09/2020 - privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comunele: ȘOIMUȘ, VEŢEL, BRĂNIŞCA, PEŞTIŞU MIC, RAPOLTU MARE, HĂRĂU și orașul GEOAGIU in vederea depunerii unui proiect in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine
HCL nr.96 din 11/09/2020 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici și a Devizului General al investiției ”Extindere rețea de distribuție și racorduri gaze în localitățile Bozeș și Băcâia, orașul Geoagiu, județul Hunedoara

Sănătate

sanatate   MEDICI DE FAMILIE:

1.      Dr. Cazan Sorin – tel: 0254.248.269,

2.      Dr. Peștean Carmen – tel: 0254.248.385,

 CABINET MEDICAL STOMATOLOGIE:

1.      Dr. Arșinel Antonia – tel: 0254.248.304,

2.      Dr. Cristescu Iulia – tel: 0254.248.304,

  FARMACII:

1.      FARMACIA REMEDIA - Geoagiu Băi, tel: 0254.249.014,

2.      SC FARMA SRL – Geoagiu, tel: 0254.248.527.

          SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIUwww.sanatoriulgeoagiu.ro

Turism

Vizitați stațiunea Geoagiu Băi în orice sezon.
Pentru mai multe informații accesați secțiunea Turism a site-ului.


Personalități

Ion Budai-Deleanu , Aurel Vlaicu sau Gavril Todică sunt câteva din personalitățile orașului Geoagiu.
Mai multe informații găsiți în secțiunea Personalități.

Tradiții

Călușarul, șezătorile și clăcile și strigarea peste sat sunt câteva din tradițiile noastre.
(mai multe în secțiunea Localități-Informații generale)

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech