Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Marți, 24 Noiembrie 2020
A+ R A-

Anunțuri

Selectați anul :


Anunțuri pe anul 2020

Document Data Titlu
20/11/2020COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 63 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
19/11/2020Întreruperi ENERGIE ELECTRICĂ în 25.11.2020
18/11/2020Rezultat final examen de promovare în grad profesional a personalului contractual
18/11/2020Consultare publică privind realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 160, 168, 170, din zona Cigmău și Geoagiu
13/11/2020COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 62 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
12/11/2020ANUNȚ privind colectarea deșeurilor voluminoase
08/11/2020COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 59 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
06/11/2020P U B L I C A Ţ I E cu DELIMITAREA, NUMEROTAREA ŞI SEDIILE SECŢIILOR DE VOTARE DE PE RAZA ORASULUI GEOAGIU în vederea desfasurării alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2020, ce vor avea loc în data de 06 DECEMBRIE 2020
06/11/2020Anunț examen de promovare în grad profesional a personalului contractual
06/11/2020Anunț examen de promovare în grad profesional a funcționarilor publici
06/11/2020A N U N Ț: În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare se supune consultării publice: PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. nr. 118/ 2020 privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2021/2022; PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 119/ 2020 privind aprobarea regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Orasului Geoagiu.
05/11/2020COMUNICAT privind incidența cumulată a cazurilor confirmate pozitiv cu virusul SARS COV 2, în ultimele 14 zile, la nivelul orașului Geoagiu in data de 04.11.2020
05/11/2020Întreruperi ENERGIE ELECTRICĂ în 09.11.2020 și 11.11.2020
04/11/2020COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 57 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
04/11/2020COMUNICAT privind incidența cumulată a cazurilor confirmate pozitiv cu virusul SARS COV 2, în ultimele 14 zile, la nivelul orașului Geoagiu
03/11/2020Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 10 noiembrie 2020
02/11/2020Graficul de colectare a deșeurilor voluminoase pentru trimestrul IV 2020
02/11/2020DISPOZITIA nr. 281 /2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral în vederea desfasurării alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2020
02/11/2020COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 55 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
30/10/2020COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 52 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
29/10/2020COMUNICAT privind incidența cumulată a cazurilor confirmate pozitiv cu virusul SARS COV 2, în ultimele 14 zile, la nivelul orașului Geoagiu
28/10/2020COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 50 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
26/10/2020COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 47 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
26/10/2020A N U N Ț : În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare se supune consultării publice: PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 110 / 2020 privind aprobarea asocierii orasului Geoagiu ca membru fondator la înființarea “ASOCIAȚIEI STAȚIUNILOR TURISTICE (AST)”
24/10/2020COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 46 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
23/10/2020INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL HUNEDOARA: ORDIN privind stabilirea la nivelul Instituției Prefectului - județul Hunedoara a unor măsuri pentru prevenirea transmiterii virusului SARS CoV-2 în rândul personalului propriu
23/10/2020COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 44 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
23/10/2020COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 45 privind aprobarea scenariilor de desfășurare a activității școlare, în unitățile de învățământ din județului Hunedoara, pt perioada 26.10-30.10.2020
23/10/2020Instituția prefectului - jud. Hunedoara : Ordin privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al orașului Geoagiu
22/10/2020Încheiere civilă nr.1050 din 2020 privind validarea mandatelor de consilier local
22/10/2020Comitetul Județean pentru Situații de Urgență : Hotărâre nr. 43/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
22/10/2020Instituția prefectului - jud. Hunedoara : Ordin privind convocarea consilierilor locali pt ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local al orașului Geoagiu
21/10/2020Încheiere civilă nr.1052 din 2020 privind validarea mandatului primarului
12/10/2020SEDINTA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR A ORASULUI GEOAGIU DIN DATA DE 12.10.2020
08/10/2020Anunț întrerupere alimentare cu energie electrică
08/10/2020APIA: Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19
30/09/2020Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice la 30/09/2020
29/09/2020Anunț întrerupere alimentare cu energie electrică
25/09/2020ANUNȚ PRIVIND SITUAȚIA BLOCURILOR ANL DIN ORAȘUL GEOAGIU
15/09/2020Anunț întrerupere alimentare cu energie electrică în Cigmău și Renghet
14/09/2020COMUNICAT alegere viceprimar
11/09/2020CONVOCATOR Al Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă extraordinară, de îndată, pentru data de 14 SEPTEMBRIE 2020
02/09/2020SEDINTA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR A ORASULUI GEOAGIU DIN DATA DE 02.09.2020
25/08/2020DISPOZITIA nr. 192 /2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral,in vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020
25/08/2020Începând cu data de 25 august 2020, Primăria Oraşului Geoagiu prin Direcţia de Asistenţă Sociala demarează acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020
18/08/2020Anunț Asociația de dezvoltare intercomunitară "Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara"
17/08/2020Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 25 august 2020; proiectul ordinii de zi a ședinței.
14/08/2020Anunț Asociația de dezvoltare intercomunitară "Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara" : Măsuri privind aplicarea majorării taxei pentru economia circulară(CEC) în cadrul SMID Hunedoara pentru anul 2020
31/07/2020Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă extraordinară, de îndată, pentru data de 03 august 2020
24/07/2020COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ : HOTĂRÂREA NR. 5/ 2020 privind stabilirea măsurilor pentru prevenirea infecției cu Coronavirus COVID 19” la nivelul Primăriei orașului Geoagiu
16/07/2020Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 24 iulie 2020
09/07/2020Anunț privind rezultatul procedurii de selecție partener privat
23/06/2020ANUNT SELECŢIE PARTENERI pentru proiectul „Parteneriat pentru o comunitate responsabilă”
12/06/2020Plan urbanistic zonal : "Amenajare sistem de irigare";Inițiator: SC RDS Translemn SRL
09/06/2020RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu,modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2019
27/05/2020SEDINTA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR A ORASULUI GEOAGIU DIN DATA DE 27.05.2020
20/05/2020Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 29 mai 2020
18/05/2020UAT Orașul GEOAGIU aduce la cunoștință publică faptul că începând cu data de 18.05.2020 se suspenda concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Constructii și Protectia Mediului, Serviciul Arhitect Șef din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
05/05/2020ANUNȚ LICITAȚIE : vânzare prin licitație publică a unor imobile terenuri, proprietate privată a oraşului Geoagiu, situate în intravilanul oraşului Geoagiu
30/04/2020UAT Orașul GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Constructii și Protectia Mediului, Serviciul Arhitect Șef din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
10/04/2020Anunț restricționare Mersul trenurilor
31/03/2020Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice
20/03/2020Anunț urbanism: Se menține valabilitatea Certificatelor de urbanism,Autorizațiilor de construire,Avizelor de oportunitate,Avizelor arhitectului șef care expiră pe perioada stării de urgență.
20/03/2020Anunț numere de telefon pentru sesizări COVID-19
17/03/2020Plan de măsuri,actualizat, pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID 19 la nivelul orașului Geoagiu
17/03/2020Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 25 martie 2020
16/03/2020Plan de măsuri,actualizat, pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID 19 la nivelul orașului Geoagiu
16/03/2020Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de execuţie vacant- inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
12/03/2020Plan de măsuri local pentru combaterea infecțiilor cu COVID 19
09/03/2020Selecție dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de execuţie vacant- inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
04/03/2020SEDINTA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR A ORASULUI GEOAGIU DIN DATA DE 04.03.2020
26/02/2020TABEL CU FERMIERII PROGRAMATI PENTRU DEPUNEREA CERERII DE SPRIJIN LA CENTRUL LOCAL ORASTIE Campania 2020
21/02/2020În perioada 24 – 28 februarie 2020 SC E – Distribuţie Banat SA anunță întreruperea furnizării energiei electrice pentru lucrările de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, pentru localitatea Geoagiu. Puteți descărca de aici programul întreruperilor furnizării energiei electrice.
12/02/2020UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru pentru ocuparea următorului post contractual de execuţie vacant- inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
27/01/2020Consultare publică : PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 11 / 2020 privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2020
22/01/2020Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 31 ianuarie 2020,proiectul ordinii de zi a ședinței
10/01/2020Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant- inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech