Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Miercuri, 20 Noiembrie 2019
A+ R A-

Anunțuri

Selectați anul :


Anunțuri pe anul 2019

Data Titlul Descarcă document
19-11-2019Anunț privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din orașul Geoagiu
14-11-2019Comisia de analiza a cererilor depuse de titularii de drepturi reale asupra imobilelor expropriate pe teritoriul localitatii Geoagiu, se va întruni în data de 29.11.2019, orele 09:00 – 13:00, la sediul Consiliului Local din Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141, pentru imobilele situate in orasul Geoagiu;Hotararea Guvernului privind exproprierea imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica ”Autostrada Orastie-Sibiu”
08-11-2019U.A.T. Orașul Geoagiu invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul: culte - Sesiunea II
06-11-2019Anunț public S.C. TBRCM S.A. privind solicitare autorizație de mediu
30-10-2019SEDINTA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR A ORASULUI GEOAGIU DIN DATA DE 30.10.2019
22-10-2019Convocarea Consiliului local al orașului Geoagiu în ședință ordinară pentru data de 31 octombrie 2019; Proiectul ordini de zi a ședinței
17-10-2019SEDINTA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR A ORASULUI GEOAGIU DIN DATA DE 17.10.2019,
14-10-2019Proces verbal privind selecția dosarelor de concurs în vederea ocupării postului contractual de execuţie vacant - inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
11-10-2019Delimitarea secțiilor de votare pe raza orașului Geoagiu - Alegeri pentru Președintele României 2019 - tur I
08-10-2019ANUNȚ LICITAȚIE : vânzare prin licitație publică a unor imobile terenuri, proprietate privată a oraşului Geoagiu, situate în intravilanul oraşului Geoagiu
30-09-2019Anunţ privind negocierea directă a terenului, proprietate publică a orașului Geoagiu, situat în extravilanul localității Geoagiu Băi, în suprafață totală de 4496 mp, înscris în CF 61780 Geoagiu, nr. cad. 61780 pentru dezvoltarea unei infrastructuri de turism și agrement
26-09-2019DISPOZITIA nr. 338 /2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral în vederea desfăşurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
26-09-2019Achiziții directe,atribuiri directe la data de 26/09/2019
20-09-2019În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare se supun consultării publice:1. PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 123/ 2019 privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din orasul Geoagiu;2. PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 124 / 2019 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu;3. PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 125 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Centru Comunitar Multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală” orașul Geoagiu, intravilan, județul Hunedoara, beneficiar: UAT ORASUL GEOAGIU
19-09-2019UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru pentru ocuparea următorului post contractual de execuţie vacant - inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, perioadă nedeterminată, cu timp partial: 4 ore.
18-09-2019ANUNT PRIVIND ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE DE GRADINITA IN ANUL SCOLAR 2019/2020
16-09-2019Restricții circulație în stațiunea Geoagiu Băi
09-09-2019ANUNȚ LICITAȚIE vânzare prin licitație publică a unor imobile terenuri, proprietate privată a oraşului Geoagiu, situate în intravilanul oraşului Geoagiu
06-09-2019Hotărârea Guvernului României nr. 633/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăștie-Sibiu"
29-08-2019Anunţ privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului, proprietate publică a orașului Geoagiu, situat în extravilanul localității Geoagiu Băi, în suprafață totală de 4496 mp, înscris în CF 61780 Geoagiu, nr. cad. 61780 pentru dezvoltarea unei infrastructuri de turism și agrement
21-08-2019Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu în şedinţă ordinară pentru data de 30 august 2019; Proiectul ordinii de zi a şedinţei
20-08-2019Rezultat proba scrisă,rezultat interviu, rezultat final la concursul de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orasului Geoagiu
06-08-2019Proces verbal privind selecția dosarelor de concurs de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orasului Geoagiu
22-07-2019Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 31 iulie 2019
19-07-2019Invitatie :Primaria si consliul local Geoagiu va invita sa luati parte la Concursul judetean ,,Dance Together,, editia I.Concursul va avea loc in data de 16 august,ora 12.00, in statiunea Geoagiu Bai.Pentru participare va rugam sa completati formularele pregatite pentru acest eveniment
16-07-2019UAT Orașul GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, organizează concurs de recrutare, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orasului Geoagiu
11-07-2019Achiziționare servicii de proiectare tehnică-elaborare documentație tehnico-economică și asistență tehnică din partea proiectantului - urmărirea execuției pt proiectul Centrul Comunitar Multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personal
08-07-2019PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ GEOAGIU-BĂI în colaborare cu PRIMĂRIA ORAȘULUI GEOAGIU organizează DUMINICĂ, 14 IULIE 2019, ora 19, în Biserica Ortodoxă Română "Adormirea Maicii Domnului" din Geoagiu-Băi seara de istorie intitulată AUREL VLAD ȘI CONSILIUL DIRIGENT AL TRANSILVANIEI- provocările primei guvernări de după Marea Unire
05-07-2019Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de inspector, gradul IA, în cadrul Compartimentului Servicii Sociale – Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
05-07-2019Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, debutant, în cadrul Clubului Sportiv al orașului Geoagiu, din subordinea Consiliului Local Geoagiu.
05-07-2019Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de inspector, gradul IA, în cadrul Compartimentului Servicii Sociale – Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
05-07-2019Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, debutant, în cadrul Clubului Sportiv al orașului Geoagiu, din subordinea Consiliului Local Geoagiu.
05-07-2019Anunţ privind concesionarea prin licitaţie publică a unui număr de 22 loturi teren intravilan, proprietate privată a orașului Geoagiu, în vederea construirii de garaje
05-07-2019ANUNȚ LICITAȚIE : vânzare prin licitație publică a unor imobile terenuri, proprietate privată a oraşului Geoagiu, situate în intravilanul oraşului Geoagiu
03-07-2019Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, debutant, în cadrul Clubului Sportiv al orașului Geoagiu, din subordinea Consiliului Local Geoagiu.
03-07-2019Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de inspector, gradul IA, în cadrul Compartimentului Servicii Sociale – Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
02-07-2019ATENTIE! Mâine , 3 Iulie 2019, între orele 10-11, în orașul GEOAGIU se va desfășura un EXERCIȚIU de alarmare.
26-06-2019Restricții de circulație în stațiunea Geoagiu Băi
26-06-2019Proces verbal de selecție dosare pt concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, debutant, în cadrul Clubului Sportiv al orașului Geoagiu, din subordinea Consiliului Local Geoagiu.
26-06-2019Proces verbal de selecție dosare pt concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de inspector, gradul IA, în cadrul Compartimentului Servicii Sociale – Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
26-06-2019Anunţ privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului, proprietate publică a orașului Geoagiu, situat în extravilanul localității Geoagiu Băi, în suprafață totală de 4496 mp, înscris în CF 61780 Geoagiu, nr. cad. 61780 pentru dezvoltarea unei infrastructuri de turism și agrement
18-06-2019Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 28.06.2019, ora 11,00
11-06-2019Anunț consultare publică
10-06-2019UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante - inspector, gradul IA, în cadrul Compartimentului Servicii Sociale – Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu;- consilier, debutant, în cadrul Clubului Sportiv al orașului Geoagiu, din subordinea Consiliului Local Geoagiu.
29-05-2019Anunț consultare publică
23-05-2019Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 31.05.2019, ora 11,00
07-05-2019Dezbatere regională: ”Întarirea capacității ONG pentru o dezvoltare durabilă prin parteneriat social”POCA/111/1/1/113205
24-04-2019Consultare publica privind realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale nr. 122, 164, 165 si 167 din zona Cigmau si Geoagiu.
23-04-2019ANUNȚ LICITAȚIE : vânzare prin licitație publică a unei parcele de teren, proprietate privată a oraşului Geoagiu
19-04-2019Tabel parcelar tarla 114
19-04-2019Plan cadastral tarla 114 Geoagiu nr. cad. 3713
18-04-2019DISPOZITIA nr. 219 /2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral în vederea desfăşurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European, din data de 26 MAI 2019
11-04-2019Asociația Sara Maria Vest Deva organizează în data de 21.04.2019 orele 16 la Centrul Cultural al UAT Geoagiu - CONCERT PASCAL "A bătut la ușa ta cineva"
09-04-2019În atenția proprietarilor de apartamente din blocuri
09-04-2019Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 17.04.2019, ora 11,00
05-04-2019ANUNȚ LICITAȚIE vânzare prin licitație publică a unor parcele de teren, proprietate privată a oraşului Geoagiu
02-04-2019ANUNT PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE PARTENER PRIVAT
31-03-2019Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice
18-03-2019Primaria orasului Geoagiu, informeaza toti proprietarii de paduri, care nu au incheiat contract de paza cu ocolul silvic, ca incepand cu data de 26.03.2019, toate proprietatile silvice vor fi preluate in paza de catre Ocolul silvic Geoagiu
15-03-2019ANUNT SELECŢIE PARTENERI pentru proiectul „Parteneriat pentru o comunitate responsabilă”
14-03-2019Guvernul României prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării rurale, acordă și în acest an ajutorul de minimis pentru crescătorii de ovine, ajutor în valoare de 1 leu/kg lână comercializată.
28-02-2019Oficiul Registrului Comertului radiaza din oficiu Persoanele Fizice Autorizate (P.F.A.) al caror numar de clase de activitati prevazute de codul CAEN este mai mare de 5 si Intreprinderile Individuale ( l. l. ) al caror numar de clase de activitati prevazute de codul CAEN este mai mare de 10.
28-02-2019SEDINTA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR A ORASULUI GEOAGIU DIN DATA DE 27.02.2019
20-02-2019SEDINTA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR A ORASULUI GEOAGIU DIN DATA DE 20.02.2019
13-02-2019SEDINTA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR A ORASULUI GEOAGIU DIN DATA DE 13.02.2019
23-01-2019SEDINTA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR A ORASULUI GEOAGIU DIN DATA DE 23.01.2019
22-01-2019SEDINTA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR A ORASULUI GEOAGIU DIN DATA DE 16.01.2019

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech