Vineri, 22 Februarie 2019
A+ R A-

Formulare și acte necesare

Arhitect Șef
     - Cerere autorizaţie de construire
     - Cerere certificat de urbanism
     - Cerere convocare comisie de recepţie
     - Cerere pentru liberul acces la informaţii
     - Cerere prelungire autorizaţie de construire
     - Cerere prelungire certificat de urbanism
     - Comunicare începere lucrări către Inspectoratul de Stat
     - Comunicare începere lucrări către Primărie
     - Comunicare încheiere lucrări
     - Model panou identificare investiţie
     - Cerere pentru obţinerea acordului de funcţionare
     - Cerere pentru viza anuală - acord de funcţionare
     - Cerere pentru eliberarea Autorizatilor de racorduri si bransamente utilitati
     - Cerere pentru eliberarea Autorizatiei de foraje sau excavari
Impozite și taxe
     - Declarații de impunere - pentru anul 2016
Legea 544/2001-Informații de interes public
     - Solicitare informații de interes public
     - Model reclamație administrativă
Serviciul de Asistenţă socială
     - Pliant instrucțiuni concediu îngrijire copil
     - CERERE pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare
     - CERERE DEPUSĂ DE PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN PLATĂ ȘI CARE AU OPTAT INIŢIAL PENTRU CONCEDIUL DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PÂNĂ LĂÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 1 AN
     - CERERE DEPUSĂ DE PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN PLATĂ ȘI CARE AU OPTAT INIŢIAL PENTRU CONCEDIUL DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI
     - Tabel explicativ aplicare norme
     - Hotărârea Guvernului nr. 449/2016 din 22 iunie 2016
     - Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016
     - Instrucțiuni la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016
     - Cerere pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne (2009)
     - CERERE Și DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale
     - CERERE – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
     - LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRIIAJUTORULUI SOCIAL, ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ȘI A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen