Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Marți, 18 Iunie 2019
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2019

Data Nr Titlul Descarcă document
23-05-2019244DISPOZITIA nr. 244 /2019 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 31.05.2019, ora 11,00
18-04-2019219DISPOZITIA nr. 219 /2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral în vederea desfăşurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European, din data de 26 MAI 2019
09-04-2019180D I S P O Z I T I A nr. 180 / 2019 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 17.04.2019, ora 11,00
26-02-201935privind aprobarea diminuării suprafeţei terenului înscris în CF 65674, proprietate privată a oraşului Geoagiu
26-02-201934privind acordarea “ Diplomei de Aur” şi a unei prestații sociale financiare în cuantum de 200 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor din Geoagiu care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă
26-02-201933privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu si ai comunitatii locale în cadrul Comitetul Director al Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu
26-02-201932privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Geoagiu pentru anul 2019
26-02-201931 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru „AMENAJARE INCINTĂ, CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL DE TIP SUPERMARKET, ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE PANOU PUBLICITAR” în oraş Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr.156, jud. Hunedoara beneficiar: SC NARODOT CONSTRUCT SRL, CUI RO 10135897
26-02-201930privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
26-02-201929privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață 152 mp, înscris în CF 62554 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, către SC Agrementul Pașca SRL, în vederea extinderii construcțiilor de pe terenul alăturat
26-02-201928privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu
26-02-201927privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 287 mp, înscris în CF 65674, proprietate privată a orașului Geoagiu, către Biserica Creștină după Evanghelie, proprietarul construcției edificate pe acest teren
26-02-201926privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, sat Geoagiu Bai, jud. Hunedoara, înscris în CF 65390 Geoagiu
26-02-201925privind aprobarea trecerii unor terenuri din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu
26-02-201924privind aprobarea efectuării unor cheltuieli în domeniul culturii
26-02-201923privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2019, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membru
26-02-201922privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Agricol ”Al. Borza” Geoagiu
26-02-201921privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2019/2020
26-02-201920privind modificarea şi completarea HCL Geoagiu nr. 72/2012 privind stabilirea obligaţiilor, responsabilităţilor şi sancţiunilor pentru faptele săvârşite de instituţii publice, agenţi economici şi cetăţeni în domeniul bunei gospodăriri a oraşului Geoagiu
26-02-201919privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să beneficieze de reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale, conform OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare
26-02-201919Anexa la HCL 19/2019 - LISTA CU PERSOANELE CARE BENEFICIAZA DE 50% REDUCERE LEGEA MOTULUI
26-02-201918privind stabilirea satelor aparținătoare orașului Geoagiu care fac parte din zona Munților Apuseni
26-02-201917privind aderarea Orașului Geoagiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”
26-02-201917Anexa la HCL 17/2019 - ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ”
26-02-201917Anexa la HCL 17/2019 - STATUTUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ”
26-02-201916privind convocarea Adunarii Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu și numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății
26-02-201915privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie – mai 2019
26-02-20190PROCES – VERBAL Incheiat azi 26.02.2019 in sedinta ordinara a Consiliului Localal orasului Geoagiu
18-02-2019131D I S P O Z I T I A nr. 131 / 2019 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 26.02.2019, ora 11,00
22-01-20199privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul II al anului 2018
22-01-20198privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Orașului Geoagiu pentru anul 2019
22-01-20197privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2019, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
22-01-20196privind acordarea unor scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi terenul aferent acestora, aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice
22-01-20195privind închirierea, prin atribuire directă, a pajiștilor aflate în domeniul privat al orașului Geoagiu
22-01-20195Anexa la HCL 5/2019
22-01-20194privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretar oraş Geoagiu, pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018
22-01-20193privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu
22-01-20192privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit şi rezilierea contractelor de comodat celor care au beneficiat de terenuri pentru construirea de locuinţe în baza Legii nr. 15/2003 şi nu au început lucrările de construcţii în termen de un an de la data primirii terenului, conform obligaţiilor asumate
22-01-20192Anexa la HCL 2/2019
22-01-201914privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Geoagiu pentru anul 2019
22-01-201913privind aprobarea restituirii sumei de 92.106 lei către SC Expo-Trans NMN SRL, din bugetul local al orașului Geoagiu pe anul 2019
22-01-201912privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
22-01-201911privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
22-01-201910privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech