Miercuri, 01 Martie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 110
22/12/2016
privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2016
Descarcă 0
22/12/2016
Incheiat azi 22.12.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 0
20/12/2016
Incheiat azi 07.12.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 105
20/12/2016
privind menţinerea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017 la nivelul anului 2016
Descarcă 106
20/12/2016
privind stabilirea cuantumului unei burse si a numarului burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din cadrul Colegiului Tehnic Agricol Geoagiu, în anul 2017
Descarcă 107
20/12/2016
privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, sat Gelmar, jud. Hunedoara, înscris în CF 62225 Geoagiu
Descarcă 108
20/12/2016
privind aprobarea modificării organigramei și statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Geoagiu
Descarcă 108
20/12/2016
Anexa la HCL 108/2016 - organigrama
Descarcă 108
20/12/2016
Anexa la HCL 108/2016 - Stat de functii
Descarcă 109
20/12/2016
pentru modificarea HCL Geoagiu nr. 96/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “ Amenajare şi dotare parc de agrement, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen