Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Sâmbătă, 06 Martie 2021
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Proces verbal privind selecția dosarelor pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul Serviciului Registru Agricol și Gospodărie Comunală-Compartment Cadastru
COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 32/2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 26/2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Programare control în teren Urbanism 2021
COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 24/2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ANUNȚ privind colectarea deșeurilor voluminoase : Operatorul regional al serviciului public de salubrizare SC BRAI CATA SRL va organiza o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase de pe raza orașului Geoagiu, în data de 17.02.2021.
Primăria orașului Geoagiu anunță organizarea în data de 15.03.2021, ora 10,00, probă scrisă a examenului de promovare în grad profesional a funcționarului publici încadrați în funcții publice de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior după cum urmează:- În cadrul Serviciului Registru Agricol și Gospodărie Comunală – Compartiment Cadastru – din funcția publică de consilier, cls. I, grad profesional asistent se promovează în funcția publică de consilier, cls. I, grad profesional principal;
Obligaţii cu privire la registrul agricol
ANUNȚ IMPORTANT : SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚA PERSOANELOR GEOAGIU VĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ URMĂTOARELE: Prin Dispoziția nr. 3359187 din data de 12.01.2021 a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București din cadrul M.A.I. s-a adus la cunoștință faptul că stocul de materiale necesare producerii cărților de identitate este limitat, fapt pentru care se impun a fi luate unele măsuri organizatorice ale activității pe linie de evidența persoanelor.
COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 17/2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Procedură de sistem : comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 14/2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Comunicat de presă
INFORMARE: privind reducerea impozitelor și taxelor locale conform OG 27/1996 : Persoanele fizice care au domiciliul stabil şi locuiesc efectiv în cele 11 localități componente ale orașului Geoagiu și dețin în proprietate mai multe clădiri de locuit, pot beneficia de reducerea impozitului pentru o singură clădire - gospodărie.
Consultare publică privind realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectorul cadastral nr.175, din zona Gelmar
COMUNICAT privind impozitele si taxele locale la nivelul orasului Geoagiu : În vederea acordării facilităților fiscale invităm toți contribuabilii persoane fizice care au domiciliul stabil şi locuiesc efectiv în cele 11 localități componente ale orașului Geoagiu să depună la sediul Primăriei orașului Geoagiu sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cererea pentru acordarea reducerii impozitelor şi taxelor locale, însoțită de copia actului de identitate, până la data de 28.02.2021
Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice la 30/09/2020
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu,modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2019
Anunț numere de telefon pentru sesizări COVID-19
Plan de măsuri,actualizat, pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID 19 la nivelul orașului Geoagiu
Impozitul pe clădiri - Ghid ilustrativ
Cum plătim impozitul pe clădire - Ghid ilustrativ


Mai multe anunțuri

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
Procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local
Dispoziții ale Primarului

HCL nr.22 din 17/02/2021 - privind inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Geoagiu
HCL nr.21 din 17/02/2021 - privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al orașului Geoagiu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020
HCL nr.20 din 28/01/2021 - privind aprobarea tarifului anual pentru serviciul de acces la conducta de apă brută a sistemului public de alimentare cu apă potabilă din satul Bozeș
HCL nr.19 din 28/01/2021 - privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiu
HCL nr.18 din 28/01/2021 - privind modificarea componenței Comisiei Sociale de Analiza si Solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL si a Comisiei Sociale de Analiza si Solutionare a contestatiilor privind analiza cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL, in baza Legii nr. 152/1998

Învățământ

educatieUnitatea şcolară şi-a început activitatea în anul 1891 sub denumirea de Şcoala Inferioară de Agricultură şi până în prezent unitatea noastră şi-a diversificat nivelurile de pregătire şcolară a elevilor împletind activitatea didactică cu cea ştiinţifică şi cea teoretică cu cea practică, ţinând pasul cu cerinţele economice şi sociale şi cu oferta de pe piaţa muncii din sectorul agricol.

În anul 1948, după reforma învăţământului se constituie Şcoala Medie Zootehnică şi Pomicolă, care în anul 1955 se transformă în Şcoala Tehnică de Maiştri şi Şcoală Profesională şi apoi după 1962 funcţionează după noile orientări ca Şcoală Tehnică Agricolă cu profilul horticultură şi veterinară.

În 1957, baza materială a şcolii trece la Staţiunea Experimentală şi funcţionează pe lângă
aceasta. În 1966, Şcoala Tehnică Agricolă devine Liceu Agricol cu profilele: horticultură şi zootehnie. Pe lângă Liceul agricol funcţionează în 1973 şi o şcoală profesională de Mecanici Agricoli. Se înfiinţează şi o fermă didactică cu o suprafaţă de 15 hectare şi dezvoltă sectorul zootehnic propriu. Se constituie şi o sală de sport ce dublează capacitatea de şcolarizare prin construirea unei noi aripi clădirii existente; se amenajează cabinete didactice şi laboratoare.

În 1990-1991, şi-a schimbat denumirea în Grupul Şcolar Agricol cuprinzând învăţământ de zi şi
Colegiul tehnic Agricol - foto.1 seral, şcoală profesională – învăţământ de zi. Meseriile s-au diversificat, fiind aprobate în cadrul
profilului agricol şi meseriile de agent protecţia plantelor şi operator industrie alimentară, topograf

 pentru agricultură şi amenajarea teritoriului, silvicultor, contabil planificator statistician, diversificare atrăgând mulţi elevi din judeţ şi judeţele limitrofe.

Unitatea de învăţământ funcţionează sub denumirea de Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu din anul 2001.

            Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul: http://www.ctageoagiu.ro

bannertehnologiiasistive

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech