Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Marți, 18 Mai 2021
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
În perioada 10 MAI - 31 IULIE 2021 se desfășoară recensământul general agricol în Orașul Geoagiu și satele aparținătoare. Recensământul din acest an se va desfășura față în față, iar datele comunicate sunt strict confidențiale. Menționăm faptul ca participarea la recensământ este obligatorie conform OUG nr. 22/2020 aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 177/2020, iar obstrucționarea în orice mod a recensământului constituie o contravenție care va fi sancționată conform legii. Rugăm cetățenii să fie cooperanți cu recenzorii pentru a putea finaliza recensământul în timp util. #RGA


Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 27.05.2021; Proiectul ordinii de zi a ședinței
OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA - BULETIN DE AVERTIZARE : Sunt întrunite condițiile pentru apariția dăunătorului Lema melanopa(găndacul bălos al ovăzului) la culturile de cereale păioase
OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA - BULETIN DE AVERTIZARE : Sunt întrunite condițiile pentru apariția dăunătorului Musculița albă de seră
OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA - BULETIN DE AVERTIZARE : Sunt întrunite condițiile pentru apariția bolii "Basicarea frunzelor de piersic"
ANUNȚ COLECTARE DEȘEURI PE PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTI
Rezultat final la examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I , gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu:- 1 post șofer tr. I
Rezultat final la examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I , gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială
Autoritatea Națională Fitosanitară : Buletin de avertizare : Sunt întrunite condițiile optime pentru apariția de BOLI FOLIARE LA CULTURA DE CEREALE PĂIOASE
H O T Ă R Â R E A nr. 40 / 2021 privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2021
Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice la 31/03/2021
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu,modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2020
Informare privind obligațiile și responsabilitățile în domeniul bunei gospodăriri a localității
Procedură de sistem : comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
INFORMARE: privind reducerea impozitelor și taxelor locale conform OG 27/1996 : Persoanele fizice care au domiciliul stabil şi locuiesc efectiv în cele 11 localități componente ale orașului Geoagiu și dețin în proprietate mai multe clădiri de locuit, pot beneficia de reducerea impozitului pentru o singură clădire - gospodărie.
COMUNICAT privind impozitele si taxele locale la nivelul orasului Geoagiu : În vederea acordării facilităților fiscale invităm toți contribuabilii persoane fizice care au domiciliul stabil şi locuiesc efectiv în cele 11 localități componente ale orașului Geoagiu să depună la sediul Primăriei orașului Geoagiu sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cererea pentru acordarea reducerii impozitelor şi taxelor locale, însoțită de copia actului de identitate, până la data de 28.02.2021
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu,modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2019
Anunț numere de telefon pentru sesizări COVID-19
Plan de măsuri,actualizat, pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID 19 la nivelul orașului Geoagiu
Impozitul pe clădiri - Ghid ilustrativ
Cum plătim impozitul pe clădire - Ghid ilustrativ


Mai multe anunțuri

Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
Procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local
Dispoziții ale Primarului

HCL nr.45 din 20/04/2021 - privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al orasului
HCL nr.44 din 20/04/2021 - privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu
HCL nr.43 din 20/04/2021 - privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2021, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membru
HCL nr.42 din 20/04/2021 - privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2021
HCL nr.41 din 20/04/2021 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2021

Învățământ

educatieUnitatea şcolară şi-a început activitatea în anul 1891 sub denumirea de Şcoala Inferioară de Agricultură şi până în prezent unitatea noastră şi-a diversificat nivelurile de pregătire şcolară a elevilor împletind activitatea didactică cu cea ştiinţifică şi cea teoretică cu cea practică, ţinând pasul cu cerinţele economice şi sociale şi cu oferta de pe piaţa muncii din sectorul agricol.

În anul 1948, după reforma învăţământului se constituie Şcoala Medie Zootehnică şi Pomicolă, care în anul 1955 se transformă în Şcoala Tehnică de Maiştri şi Şcoală Profesională şi apoi după 1962 funcţionează după noile orientări ca Şcoală Tehnică Agricolă cu profilul horticultură şi veterinară.

În 1957, baza materială a şcolii trece la Staţiunea Experimentală şi funcţionează pe lângă
aceasta. În 1966, Şcoala Tehnică Agricolă devine Liceu Agricol cu profilele: horticultură şi zootehnie. Pe lângă Liceul agricol funcţionează în 1973 şi o şcoală profesională de Mecanici Agricoli. Se înfiinţează şi o fermă didactică cu o suprafaţă de 15 hectare şi dezvoltă sectorul zootehnic propriu. Se constituie şi o sală de sport ce dublează capacitatea de şcolarizare prin construirea unei noi aripi clădirii existente; se amenajează cabinete didactice şi laboratoare.

În 1990-1991, şi-a schimbat denumirea în Grupul Şcolar Agricol cuprinzând învăţământ de zi şi
Colegiul tehnic Agricol - foto.1 seral, şcoală profesională – învăţământ de zi. Meseriile s-au diversificat, fiind aprobate în cadrul
profilului agricol şi meseriile de agent protecţia plantelor şi operator industrie alimentară, topograf

 pentru agricultură şi amenajarea teritoriului, silvicultor, contabil planificator statistician, diversificare atrăgând mulţi elevi din judeţ şi judeţele limitrofe.

Unitatea de învăţământ funcţionează sub denumirea de Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu din anul 2001.

            Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul: http://www.ctageoagiu.ro

bannertehnologiiasistive

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech