Marți, 23 Octombrie 2018
A+ R A-

Ultimele Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local

Document Proiect HCL nr. Data Titlu
Descarcă 85
28/07/2015
PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 85/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Hunedoara
Descarcă 86
28/07/2015
PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 86/ 2015 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Geoagiu pentru anul 2015
Descarcă 87
28/07/2015
PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 87/ 2015 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general
Descarcă 87
28/07/2015
METODOLOGIA GENERALĂ pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila din fondurile bugetului local al orasului Geoagiu, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit legii nr. 350/2005
Descarcă 87
28/07/2015
GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI GEOAGIU ALOCATE PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL - DOMENIUL SPORT
Descarcă 87
28/07/2015
GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Geoagiu alocate pentru activităţi nonprofit de interes local- DOMENIUL CULTE
Descarcă 87
28/07/2015
COMISIILE DE EVALUARE Şl DERULARE A PROIECTELOR PENTRU FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI GEOAGIU
Descarcă 87
28/07/2015
COMISIA PENTRU SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR DEPUSE DE CĂTRE SOLICITANŢII CARE AU FĂCUT PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU OBŢINEREA DE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI GEOAGIU
Descarcă 87
28/07/2015
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A COMISIILOR DE EVALUARE SI DERULARE A PROIECTELOR/PROGRAMELOR CARE VOR PRIMI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL ORASULUI GEOAGIU SI A COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
Descarcă 87
28/07/2015
COMISIA TEHNICĂ PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILA DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI GEOAGIU

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen