Marți, 23 Octombrie 2018
A+ R A-

Ultimele Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local

Document Proiect HCL nr. Data Titlu
Descarcă 0
23/12/2015
PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al
Descarcă 0
23/12/2015
PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIŢII PUBLICE AL ORAŞULUI GEOAGIU PENTRU ANUL 2016 - Anexa la PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al
Descarcă 0
02/12/2015
PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind acordarea unor facilități fiscale pentru obligațiile fiscale datorate bugetului local al orașului Geoagiu
Descarcă 0
02/12/2015
PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului in suprafaţă de 558 mp, proprietate privată a orașului Geoagiu, situat în intravilanul stațiunii Geoagiu - Băi, înscris în CF 64262 Geoagiu, nr. cad. 64262
Descarcă 111
26/10/2015
PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 111 / 2015 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Geoagiu in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”
Descarcă 112
26/10/2015
PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 112/ 2015 privind propunerea de constituire a Comisiei pentru aplicarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, a liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale, regulamentul de organizare si functioanre al comisiei si grila de evaluare
Descarcă 113
26/10/2015
PROIECT HOTARARE nr. 113/2015 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare
Descarcă 97
17/09/2015
PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 97/ 2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
Descarcă 84
28/07/2015
PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 84/ 2015 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al orașului GEOAGIU
Descarcă 84
28/07/2015
Organigrama SVSU

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen