Joi, 30 Martie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 45
22/04/2016
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015
Descarcă 46
22/04/2016
privind scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, din proprietatea privată a oraşului Geoagiu
Descarcă 47
22/04/2016
privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare prin concesiune a activităţii de administrare şi exploatare a parcărilor publice cu plată din staţiunea Geoagiu Băi, înregistrat sub nr. 3554/21.07.2014
Descarcă 0
18/04/2016
Incheiat azi 18.04.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 42
18/04/2016
privind incetarea mandatului de consilier local al domnului IGNA RADU SORIN
Descarcă 0
07/04/2016
Incheiat azi 07.04.2016 in sedinta extraordinara a Consiliului Local
Descarcă 41
07/04/2016
privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare.
Descarcă 0
29/03/2016
Incheiat azi 29.03.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 29
29/03/2016
privind aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă 30
29/03/2016
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului in suprafaţă de 290 mp, proprietate privată a orașului Geoagiu, situat în intravilanul orasului Geoagiu, înscris în CF 61363 Geoagiu, nr. cad. 61363

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen