Marți, 21 Noiembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 6
03/02/2017
privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în oraşul Geoagiu
Descarcă 7
03/02/2017
privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.08.1999
Descarcă 8
03/02/2017
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli în domeniul culturii
Descarcă 0
27/01/2017
Incheiat azi 27.01.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 2
27/01/2017
privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2017, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Descarcă 3
27/01/2017
pentru modificarea HCL nr. 125/2015 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare
Descarcă 4
27/01/2017
privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretar oraş Geoagiu, pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016
Descarcă 5
27/01/2017
privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor”
Descarcă 0
18/01/2017
Incheiat azi 18.01.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 1
18/01/2017
pentru modificarea Hotărârii nr. 101/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în stațiunea Geoagiu - Băi”

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen