Marți, 20 Februarie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 115
19/09/2017
Anexa la HCL 115/2017 - deviz general
Descarcă 116
19/09/2017
privind aprobarea proiectului “ Înfiintarea centrului de zi si a unitatii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice din orasul Geoagiu” și a cheltuielilor aferente implementării sale
Descarcă 117
19/09/2017
privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului Geoagiu a unor terenuri, situate in intravilanul localității, precum și modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.08.1999
Descarcă 0
07/09/2017
Incheiat azi 07.09.2017 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 110
07/09/2017
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie - noiembrie 2017
Descarcă 111
07/09/2017
privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în oraşul Geoagiu
Descarcă 112
07/09/2017
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu în cadrul Consiliului de Administraţie al Colegiului Tehnic Agricol Geoagiu si in comisiile de specialitate
Descarcă 113
07/09/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat pentru investiţia “Extindere conductă de apă potabilă pe strada Pinului din staţiunea Geoagiu-Băi pentru alimentarea cu apă a cătunului Poenari, aparţinător oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara
Descarcă 113
07/09/2017
Anexa la HCL 113/2017- devizul general actualizat
Descarcă 114
07/09/2017
privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen