Miercuri, 26 Septembrie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 3
25/01/2013
privind aprobarea unor taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice
Descarcă 4
25/01/2013
privind delimitarea zonelor și stabilirea numărului acestora, atât în intravilanul, cât și în extravilanul satelor aparţinătoare oraşului Geoagiu
Descarcă 6
25/01/2013
privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate pentru : Planul Urbanistic General oraş Geoagiu şi localităţi aparţinătoare şi a Planului Urbanistic General Staţiunea Geoagiu Băi şi a Regulamentelor locale de urbanism aferente
Descarcă 7
25/01/2013
privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Geoagiu a imobilului apartament înscris în CF 3728/1 Geoagiu, nr. top. 3639/3644/3/I
Descarcă 8
25/01/2013
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului clădire, proprietate privată a oraşului Geoagiu cu destinaţia de magazie, situat în intravilanul oraşului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 212, jud. Hunedoara, înscris în CF 412 N Geoagiu, nr. cad. 930, apt. 7
Descarcă 12
25/01/2013
privind aprobarea asocierii Oraşului Geoagiu cu Asociaţia Sportivă Gloria Proinstal Geoagiu în vederea susţinerii activităţii echipei de fotbal „Gloria Geoagiu” în anul 2013
Descarcă 13
25/01/2013
privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2013 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Descarcă 17
25/01/2013
privind aprobarea organigramei, statului de functii precum și stabilirea numărului de personal al aparatului de specialitate al Primarului orașului Geoagiu
Descarcă 111
14/12/2012
privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2012
Descarcă 113
14/12/2012
privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului cladire, proprietate privata a orasului Geoagiu cu destinatia de spatiu comercial, situat in intravilanul orasului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 212, jud. Hunedoara, inscris in CF 412 N Geoagiu, nr. cad. 930, apt. 6

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen