Miercuri, 12 Decembrie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 28
22/02/2013
privind propunerea de înfiinţare a Grupului de lucru local şi aprobarea Planului de acţiune privind incluziunea minorităţii rome pentru perioada 2013-2020, la nivelul orasului Geoagiu
Descarcă 29
22/02/2013
privind acordarea “ Diplomei de Aur” şi a unui premiu de fidelitate cuplurilor din Geoagiu care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă
Descarcă 0
22/02/2013
PROCES – VERBAL Incheiat azi 22.02.2013 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 22
11/02/2013
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013
Descarcă 0
11/02/2013
Proces verbal al sedintei de îndată a Consiliului Local al orasului Geoagiu din 11.02.2013
Descarcă 3
25/01/2013
privind aprobarea unor taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice
Descarcă 4
25/01/2013
privind delimitarea zonelor și stabilirea numărului acestora, atât în intravilanul, cât și în extravilanul satelor aparţinătoare oraşului Geoagiu
Descarcă 6
25/01/2013
privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate pentru : Planul Urbanistic General oraş Geoagiu şi localităţi aparţinătoare şi a Planului Urbanistic General Staţiunea Geoagiu Băi şi a Regulamentelor locale de urbanism aferente
Descarcă 7
25/01/2013
privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Geoagiu a imobilului apartament înscris în CF 3728/1 Geoagiu, nr. top. 3639/3644/3/I
Descarcă 8
25/01/2013
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului clădire, proprietate privată a oraşului Geoagiu cu destinaţia de magazie, situat în intravilanul oraşului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 212, jud. Hunedoara, înscris în CF 412 N Geoagiu, nr. cad. 930, apt. 7

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen