Joi, 30 Martie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 51
26/05/2016
privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
Descarcă 52
26/05/2016
privind aprobarea documentelor necesare derularii procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv
Descarcă 53
26/05/2016
privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2016
Descarcă 0
06/05/2016
Incheiat azi 06.05.2016 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 48
06/05/2016
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2016
Descarcă 49
06/05/2016
privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.08.1999
Descarcă 50
06/05/2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “ Extindere reţele electrice de joasă tensiune în sat Aurel Vlaicu, judeţul Hunedoara”
Descarcă 0
22/04/2016
Incheiat azi 22.04.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 43
22/04/2016
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Stanca Aurel Dorel
Descarcă 44
22/04/2016
privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen