Marți, 20 Februarie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 128
27/09/2017
privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare, modernizare străzi oraș Geoagiu - sat Aurel Vlaicu”
Descarcă 129
27/09/2017
privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții “Construire pod pe raul Geoagiu spre acces cartier romi, apartinator uat orasul Geoagiu, judetul Hunedoara”
Descarcă 130
27/09/2017
privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții “Construire pod pe Valea Bacaia spre acces biserica - monument istoric in satul Bozes apartinator uat orasul Geoagiu, judetul Hunedoara”
Descarcă 131
27/09/2017
privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții “Construire pod pe Valea Homorodului spre scoala, in satul Homorod apartinator uat orasul Geoagiu, judetul Hunedoara”
Descarcă 132
27/09/2017
privind modificarea anexei la HCL nr. 92/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu
Descarcă 132
27/09/2017
Anexa la HCL 132/2017 - coeficienti salarii
Descarcă 133
27/09/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat pentru investiţia “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”
Descarcă 133
27/09/2017
Anexa la HCL 133/2017 - deviz general
Descarcă 0
19/09/2017
Incheiat azi 19.09.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 115
19/09/2017
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiţii “ INFIINTAREA CENTRULUI DE ZI SI A UNITATII DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VARSTNICE DIN ORASUL GEOAGIU”

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen