Marți, 21 Noiembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 22
24/02/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat ai obiectivului de investiţii “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”
Descarcă 22
24/02/2017
Anexă la HCL 22- Devizul general actualizat
Descarcă 23
24/02/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat ai obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare străzi oraș Geoagiu - sat Aurel Vlaicu”
Descarcă 23
24/02/2017
Anexă la HCL 23 - Devizul general
Descarcă 24
24/02/2017
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “Reabilitare termica Casa de Cultura Ioan Budai Deleanu din orasul Geoagiu”
Descarcă 25
24/02/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat ai obiectivului de investiţii „Bază Sportivă, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”
Descarcă 25
24/02/2017
Anexă la HCL 25 - Deviz general
Descarcă 26
24/02/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat ai obiectivului de investiţii „Reabilitare Școală Primară, sat Homorod – zona Joseni, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”
Descarcă 26
24/02/2017
Anexă la HCL 26 - Deviz general
Descarcă 0
03/02/2017
Incheiat azi 03.02.2017 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen