Joi, 21 Septembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 107
20/12/2016
privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, sat Gelmar, jud. Hunedoara, înscris în CF 62225 Geoagiu
Descarcă 108
20/12/2016
privind aprobarea modificării organigramei și statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Geoagiu
Descarcă 108
20/12/2016
Anexa la HCL 108/2016 - organigrama
Descarcă 108
20/12/2016
Anexa la HCL 108/2016 - Stat de functii
Descarcă 109
20/12/2016
pentru modificarea HCL Geoagiu nr. 96/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “ Amenajare şi dotare parc de agrement, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”
Descarcă 571
14/12/2016
privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 20.12.2016, ora 11,00
Descarcă 103
07/12/2016
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2016 – februarie 2017
Descarcă 104
07/12/2016
privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2016
Descarcă 104
07/12/2016
Anexa la HCL 104/2016
Descarcă 0
07/12/2016
Incheiat azi 07.12.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen