Marți, 21 Noiembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 14
24/02/2017
privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
Descarcă 14
24/02/2017
Anexă la HCL 14 - REGULAMENTUL de organizare si functionare si componenta nominala a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism
Descarcă 15
24/02/2017
pentru modificarea HCL nr. 104/ 2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
Descarcă 16
24/02/2017
privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor, a terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Descarcă 17
24/02/2017
privind aprobarea preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă 18
24/02/2017
privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2017 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă 19
24/02/2017
privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu, conform APV emis de Ocolul Silvic Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
Descarcă 20
24/02/2017
privind aprobarea modificării suprafeţelor de teren înscrise în CF 60938 Geoagiu și CF 62136 Geoagiu, aflate în proprietatea privată a oraşului Geoagiu
Descarcă 21
24/02/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat pentru investiţia “Extindere conductă de apă potabilă pe strada Pinului din staţiunea Geoagiu-Băi pentru alimentarea cu apă a cătunului Poenari, aparţinător oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara
Descarcă 21
24/02/2017
Anexă la HCL 21 - Devizul general actualizat

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen