Marți, 20 Februarie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 119
27/09/2017
privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între oraşul Geoagiu şi un proprietar privat
Descarcă 119
27/09/2017
Anexa la HCL 119/2017 - raport de evaluare
Descarcă 120
27/09/2017
privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local Geoagiu
Descarcă 121
27/09/2017
privind modificarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, la care orasul Geoagiu este membru asociat
Descarcă 122
27/09/2017
privind modificarea HCL Geoagiu nr. 24 / 2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “Reabilitare termica Casa de Cultura Ioan Budai Deleanu din orasul Geoagiu”
Descarcă 123
27/09/2017
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “Reabilitare teren de sport Geoagiu – Băi”
Descarcă 124
27/09/2017
privind implementarea proiectului “Reabilitare teren de sport Geoagiu – Băi”
Descarcă 125
27/09/2017
privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF), a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei ”Centru comunitar multifunctional pentru asigurarea unor servicii de ingrijire personala”
Descarcă 126
27/09/2017
privind implementarea proiectului ”Centru comunitar multifunctional pentru asigurarea unor servicii de ingrijire personala”
Descarcă 127
27/09/2017
privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen