Joi, 26 Aprilie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 161
20/12/2017
Anexă la HCL 161/2017
Descarcă 162
20/12/2017
privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu
Descarcă 163
20/12/2017
privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în extravilanul oraşului Geoagiu, sat Cigmău, jud. Hunedoara, înscris în CF 65134 Geoagiu
Descarcă 164
20/12/2017
privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă 164
20/12/2017
Anexă la HCL 164/2017
Descarcă 165
20/12/2017
privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă 670
12/12/2017
D I S P O Z I T I A nr. 670 / 2017 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 20.12.2017, ora 11,00
Descarcă 0
04/12/2017
Incheiat azi 04.12.2017 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 157
04/12/2017
privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2017
Descarcă 158
04/12/2017
privind revocarea HCL Geoagiu nr. 97/ 2017 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, jud. Hunedoara, înscris în CF 63271 Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen