Marți, 21 Noiembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 28
10/03/2017
privind aprobarea studiului de fezabilitate ( SF ), a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “Construire pod pe Valea Bacaia spre acces biserica - monument istoric in satul Bozes apartinator uat orasul Geoagiu, judetul Hunedoara””
Descarcă 29
10/03/2017
privind aprobarea studiului de fezabilitate ( SF ), a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “Construire pod pe Valea Homorodului spre scoala, in satul Homorod apartinator uat orasul Geoagiu, judetul Hunedoara”
Descarcă 0
24/02/2017
Incheiat azi 24.02.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 9
24/02/2017
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie – mai 2017
Descarcă 10
24/02/2017
privind aprobarea modificării organigramei și statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Geoagiu
Descarcă 10
24/02/2017
Anexă la HCL 10 - STAT DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ŞI INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
Descarcă 10
24/02/2017
Anexă la HCL 10 - ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI , INSTITUTIILOR ȘI SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
Descarcă 11
24/02/2017
privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2017/2018
Descarcă 12
24/02/2017
pentru aprobarea Raportului privind acordarea serviciilor de asistenta socială şi utilizarea subventiei acordate în anul 2016
Descarcă 13
24/02/2017
privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Comisia pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen