Duminică, 16 Decembrie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 37
28/03/2018
privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.08.1999
Descarcă 38
28/03/2018
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren, aferent imobilelor deţinute în proprietate pe raza oraşului Geoagiu de domnul Lăcătuș Nicolae
Descarcă 39
28/03/2018
privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu
Descarcă 40
28/03/2018
privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
Descarcă 41
28/03/2018
privind scoaterea din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, din proprietatea privată a oraşului Geoagiu
Descarcă 42
28/03/2018
privind prelungirea termenului de plată pentru impozitele și taxele locale, cu bonificație, până la data de 02.04.2018, inclusiv
Descarcă 99
19/03/2018
D I S P O Z I T I A nr. 99 / 2018 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 28.03.2018, ora 11,00
Descarcă 0
12/03/2018
privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului Geoagiu a terenului înscris in CF 65155 Geoagiu si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.08.1999
Descarcă 32
12/03/2018
privind aprobarea Devizului General, actualizat, al obiectivului de investiţii „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în stațiunea Geoagiu - Băi”
Descarcă 32
12/03/2018
Anexă la HCL 32/2018 - deviz general

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen