Joi, 21 Septembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 25
24/02/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat ai obiectivului de investiţii „Bază Sportivă, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”
Descarcă 25
24/02/2017
Anexă la HCL 25 - Deviz general
Descarcă 26
24/02/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat ai obiectivului de investiţii „Reabilitare Școală Primară, sat Homorod – zona Joseni, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”
Descarcă 26
24/02/2017
Anexă la HCL 26 - Deviz general
Descarcă 0
03/02/2017
Incheiat azi 03.02.2017 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 6
03/02/2017
privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în oraşul Geoagiu
Descarcă 7
03/02/2017
privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.08.1999
Descarcă 8
03/02/2017
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli în domeniul culturii
Descarcă 0
27/01/2017
Incheiat azi 27.01.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 2
27/01/2017
privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2017, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen