Marți, 20 Februarie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 17
30/01/2015
privind aprobarea concesionării directe a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical înscris în CF 62136 Geoagiu – U2, situat în Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 212, jud. Hunedoara
Descarcă 18
30/01/2015
privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretar oraş Geoagiu, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014
Descarcă 19
30/01/2015
privind constituirea fondului de conservare și a fondului de accesibilizare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu
Descarcă 0
07/01/2015
PROCES – VERBAL Incheiat azi 07.01.2015 in sedinta convocată de îndată a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 1
07/01/2015
privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare
Descarcă 2
07/01/2015
privind stabilirea excedentului bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2014
Descarcă 1
06/01/2015
Dispozitia privind convocarea de indata a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 07.01.2015 ora 11
Descarcă 0
23/12/2014
PROCES – VERBAL Incheiat azi 23.12.2014 in sedinta convocată de îndată a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 119
23/12/2014
privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2014
Descarcă 0
17/12/2014
PROCES – VERBAL Incheiat azi 17.12.2014 in sedinta ordinară a Consiliului Local al orasului Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen