Joi, 30 Martie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 0
08/08/2016
privind revocarea unei hotărâri adoptata de Consiliul local al oraşului Geoagiu
Descarcă 77
08/08/2016
privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, jud. Hunedoara, înscris în CF 63857 Geoagiu
Descarcă 0
25/07/2016
Incheiat azi 25.07.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 64
25/07/2016
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu în cadrul Consiliului de Administraţie al Colegiului Tehnic Agricol Geoagiu
Descarcă 65
25/07/2016
privind desemnarea reprezentantului oraşului Geoagiu în Adunarea Generală a Asociaţiei Proprietarilor de Pajişti şi a Crescătorilor de Ovine Geoagiu
Descarcă 66
25/07/2016
privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu
Descarcă 67
25/07/2016
privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al orasului Geoagiu,domnului IOAN LAZĂR
Descarcă 68
25/07/2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generat de populația județului Hunedoara
Descarcă 69
25/07/2016
privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2016
Descarcă 70
25/07/2016
privind completarea programului anual de achiziţii al oraşului Geoagiu pe anul 2016

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen