Joi, 21 Septembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 18
24/02/2017
privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2017 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă 19
24/02/2017
privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu, conform APV emis de Ocolul Silvic Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
Descarcă 20
24/02/2017
privind aprobarea modificării suprafeţelor de teren înscrise în CF 60938 Geoagiu și CF 62136 Geoagiu, aflate în proprietatea privată a oraşului Geoagiu
Descarcă 21
24/02/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat pentru investiţia “Extindere conductă de apă potabilă pe strada Pinului din staţiunea Geoagiu-Băi pentru alimentarea cu apă a cătunului Poenari, aparţinător oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara
Descarcă 21
24/02/2017
Anexă la HCL 21 - Devizul general actualizat
Descarcă 22
24/02/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat ai obiectivului de investiţii “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”
Descarcă 22
24/02/2017
Anexă la HCL 22- Devizul general actualizat
Descarcă 23
24/02/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat ai obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare străzi oraș Geoagiu - sat Aurel Vlaicu”
Descarcă 23
24/02/2017
Anexă la HCL 23 - Devizul general
Descarcă 24
24/02/2017
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “Reabilitare termica Casa de Cultura Ioan Budai Deleanu din orasul Geoagiu”

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen