Joi, 21 Septembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 10
24/02/2017
Anexă la HCL 10 - STAT DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ŞI INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
Descarcă 10
24/02/2017
Anexă la HCL 10 - ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI , INSTITUTIILOR ȘI SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
Descarcă 11
24/02/2017
privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2017/2018
Descarcă 12
24/02/2017
pentru aprobarea Raportului privind acordarea serviciilor de asistenta socială şi utilizarea subventiei acordate în anul 2016
Descarcă 13
24/02/2017
privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Comisia pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
Descarcă 14
24/02/2017
privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
Descarcă 14
24/02/2017
Anexă la HCL 14 - REGULAMENTUL de organizare si functionare si componenta nominala a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism
Descarcă 15
24/02/2017
pentru modificarea HCL nr. 104/ 2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
Descarcă 16
24/02/2017
privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor, a terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Descarcă 17
24/02/2017
privind aprobarea preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen