Marți, 21 Noiembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 38
27/03/2017
privind aprobarea cumpărării unui număr de 18.000 acţiuni la SC Serviciul Public SA Geoagiu
Descarcă 39
27/03/2017
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu
Descarcă 40
27/03/2017
privind aprobarea vânzării directe a terenului intravilan, proprietate privată a oraşului Geoagiu, în suprafaţă de 532 mp, înscris în CF 64733 Geoagiu, nr. cad. 64733 către domnul Bogdan Ioan, proprietarului casei de locuit edificată pe acest teren
Descarcă 41
27/03/2017
privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului teren și construcție, în suprafață de 1053 mp înscris în CF 60068 Geoagiu și teren în suprafață de 460 mp, înscris în CF 62990 Gelmar, proprietate privată a oraşului Geoagiu, situat în intravilanul satului Gelmar pentru desfăşurarea unor activităţi social – culturale, recreative
Descarcă 42
27/03/2017
privind aprobarea trecerii unor terenuri din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu
Descarcă 43
27/03/2017
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.08.1999
Descarcă 44
27/03/2017
privind solicitarea trecerii imobilului construcţie „ Casă de oaspeţi” înscris în CF 64644 Geoagiu nr. cad. 64644, situat în incinta împrejmuită a Colegiului Tehnic Agricol Geoagiu, din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Geoagiu în domeniul public al oraşului Geoagiu
Descarcă 45
27/03/2017
privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CASEI DE CULTURĂ „ION BUDAI DELEANU” din ORAȘUL GEOAGIU
Descarcă 46
27/03/2017
privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare A BIBLIOTECII „ION BUDAI DELEANU” din ORAȘUL GEOAGIU
Descarcă 47
27/03/2017
privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ansamblului de Dansuri și Cântece Populare „ Germisara” al Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen