Miercuri, 20 Februarie 2019
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 134
31/10/2018
privind convocarea Adunarii Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu și numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății
Descarcă 135
31/10/2018
privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului teren și construcție, în suprafață de 1053 mp înscris în CF 60068 Geoagiu și teren în suprafață de 460 mp, înscris în CF 62990 Gelmar, proprietate privată a oraşului Geoagiu, situat în intravilanul satului Gelmar pentru desfăşurarea unor activităţi social – culturale, recreative
Descarcă 136
31/10/2018
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “ Extindere reţele electrice de interes public din zona strada Râului – 7 locuințe, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara”
Descarcă 137
31/10/2018
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “ Extindere reţele electrice de interes public din zona strada Calea Romanilor, bl. 1 ANL și bl. 2 ANL – 30 apartamente, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara”
Descarcă 138
31/10/2018
privind constituirea dreptului de uz şi servitute de trecere subterană cu titlul gratuit în favoarea SC E- Distributie Banat SA asupra unor terenuri situate în intravilanul orașului Geoagiu, cuprinse în domeniul public al oraşului Geoagiu, în vederea realizării lucrărilor de extindere reţele electrice de interes public
Descarcă 139
31/10/2018
constituirea dreptului de uz şi servitute de trecere subterană cu titlul gratuit în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra unor terenuri situate în intravilanul orașului Geoagiu, cuprinse în domeniul public al oraşului Geoagiu, în vederea realizării lucrărilor de extindere reţea de distribuție gaze naturale și a instalației de racordare pentru blocurile ANL 1 și ANL 2
Descarcă 140
31/10/2018
privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentelor cultural- artistice în trim. IV al anului 2018
Descarcă 141
31/10/2018
privind modificarea HCL Geoagiu nr. 116/2018 pentru înființarea Direcției de Asistență Socială subordonată Consiliului Local al orașului Geoagiu
Descarcă 141
31/10/2018
Anexă la HCL 141/2018 - stat de funcții al SPAS
Descarcă 142
31/10/2018
privind aprobarea Cartei Drepturilor beneficiarilor de servicii de asistență socială, din orașul Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen