Duminică, 16 Decembrie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 55
24/04/2018
privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de recreere din domeniul public și privat al orașului Geoagiu
Descarcă 54
24/04/2018
privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor, a terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Descarcă 53
24/04/2018
privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, sat Gelmar - IAS, jud. Hunedoara, înscris în CF 62576 Geoagiu
Descarcă 52
24/04/2018
privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit şi rezilierea contractelor de comodat celor care au beneficiat de terenuri pentru construirea de locuinţe în baza Legii nr. 15/2003 şi nu au început lucrările de construcţii în termen de un an de la data primirii terenului, conform obligaţiilor asumate
Descarcă 51
24/04/2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Geoagiu a terenului în suprafață de 237 mp, înscris în CF 60759 Geoagiu
Descarcă 50
24/04/2018
privind vânzarea unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiu
Descarcă 49
24/04/2018
pentru modificarea art. 1 din HCL Geoagiu nr. 35/ 2018 privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului în orașul Geoagiu
Descarcă 47
24/04/2018
privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2018, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membru
Descarcă 48
24/04/2018
Pentru modificarea art. 7 din HCL Geoagiu nr. 3/ 2018 privind aprobarea unor taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice
Descarcă 45
24/04/2018
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I anul 2018

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen