Marți, 20 Februarie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 164
20/12/2017
Anexă la HCL 164/2017
Descarcă 165
20/12/2017
privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă 670
12/12/2017
D I S P O Z I T I A nr. 670 / 2017 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 20.12.2017, ora 11,00
Descarcă 0
04/12/2017
Incheiat azi 04.12.2017 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 157
04/12/2017
privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2017
Descarcă 158
04/12/2017
privind revocarea HCL Geoagiu nr. 97/ 2017 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, jud. Hunedoara, înscris în CF 63271 Geoagiu
Descarcă 0
24/11/2017
Incheiat azi 24.11.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local
Descarcă 149
24/11/2017
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2017 – februarie 2018
Descarcă 150
24/11/2017
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor și serviciilor de interes local Geoagiu, în anul 2018
Descarcă 150
24/11/2017
Anexa la HCL 150/2017

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen