Luni, 22 Octombrie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 61
09/05/2018
privind aprobarea actualizarii proiectului „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în stațiunea Geoagiu - Băi” și a cheltuielilor aferente implementării sale
Descarcă 62
09/05/2018
privind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2018
Descarcă 58
24/04/2018
privind revocarea HCL Geoagiu nr. 34 / 2018 privind aprobarea completării regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in staţiunea Geoagiu Băi
Descarcă 57
24/04/2018
privind convocarea Adunarii Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu și numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății
Descarcă 56
24/04/2018
privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al orasului Geoagiu, domnului LAZĂR FILIP
Descarcă 55
24/04/2018
privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de recreere din domeniul public și privat al orașului Geoagiu
Descarcă 54
24/04/2018
privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor, a terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Descarcă 53
24/04/2018
privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, sat Gelmar - IAS, jud. Hunedoara, înscris în CF 62576 Geoagiu
Descarcă 52
24/04/2018
privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit şi rezilierea contractelor de comodat celor care au beneficiat de terenuri pentru construirea de locuinţe în baza Legii nr. 15/2003 şi nu au început lucrările de construcţii în termen de un an de la data primirii terenului, conform obligaţiilor asumate
Descarcă 51
24/04/2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Geoagiu a terenului în suprafață de 237 mp, înscris în CF 60759 Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen