Joi, 21 Septembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 52
27/03/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat ai obiectivului de investiţii „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în stațiunea Geoagiu - Băi”
Descarcă 53
27/03/2017
privind aprobarea actualizării proiectului „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în stațiunea Geoagiu - Băi” și a cheltuielilor aferente implementării sale
Descarcă 155
22/03/2017
privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 27.03.2017, ora 11,00
Descarcă 0
10/03/2017
Incheiat azi 10.03.2017 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 27
10/03/2017
privind aprobarea studiului de fezabilitate ( SF ), a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “ Construire pod pe raul Geoagiu spre acces cartier romi, apartinator uat orasul Geoagiu, judetul Hunedoara
Descarcă 28
10/03/2017
privind aprobarea studiului de fezabilitate ( SF ), a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “Construire pod pe Valea Bacaia spre acces biserica - monument istoric in satul Bozes apartinator uat orasul Geoagiu, judetul Hunedoara””
Descarcă 29
10/03/2017
privind aprobarea studiului de fezabilitate ( SF ), a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “Construire pod pe Valea Homorodului spre scoala, in satul Homorod apartinator uat orasul Geoagiu, judetul Hunedoara”
Descarcă 0
24/02/2017
Incheiat azi 24.02.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 9
24/02/2017
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie – mai 2017
Descarcă 10
24/02/2017
privind aprobarea modificării organigramei și statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen