Miercuri, 20 Februarie 2019
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 433
14/11/2018
D I S P O Z I T I A nr. 433 / 2018 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 23.11.2018, ora 11,00
Descarcă 0
31/10/2018
Incheiat azi 31.10.2018 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 126
31/10/2018
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. III anul 2018
Descarcă 127
31/10/2018
privind completarea și modificarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2018
Descarcă 128
31/10/2018
privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.08.1999
Descarcă 129
31/10/2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Geoagiu, scoaterea din funcţiune și casarea unui mijloc fix
Descarcă 130
31/10/2018
privind soluționarea plângerii prealabile formulate de domnul Pera Marin, impotriva HCL Geoagiu nr. 106/2018
Descarcă 131
31/10/2018
privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune încheiate între Consiliul Local Geoagiu şi persoane fizice și juridice
Descarcă 132
31/10/2018
privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT orașul Geoagiu către Colegiul Tehnic Agricol ”Al. Borza”Geoagiu
Descarcă 133
31/10/2018
privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare, modernizare străzi oraș Geoagiu - sat Aurel Vlaicu”

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen