Joi, 30 Martie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 96
24/10/2016
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “ Amenajare şi dotare parc de agrement, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”
Descarcă 97
24/10/2016
privind aprobarea proiectului „Amenajare și dotare parc agrement, oraș Geoagiu, județul Hunedoara” și a cheltuielilor aferente implementării sale
Descarcă 0
24/10/2016
Incheiat azi 24.10.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 0
30/09/2016
Incheiat azi 30.09.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 85
30/09/2016
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie, octombrie şi noiembrie 2016
Descarcă 86
30/09/2016
privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului teren, inscris în CF 64642 Geoagiu
Descarcă 87
30/09/2016
privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului in proprietatea publică a oraşului Geoagiu a terenului înscris în CF 61912 Geoagiu, nr. cad. 61912, situat în intravilanul oraşului Geoagiu, staţiunea Geoagiu – Băi, Parc Central
Descarcă 88
30/09/2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor terenuri, proprietate privată a oraşului Geoagiu, situate în intravilanul oraşului Geoagiu, în suprafaţă de 801 mp, înscris în CF 64605 Geoagiu, în suprafaţă de 442 mp, înscris în CF 64606 Geoagiu şi în suprafaţă de 192 mp, înscris în CF 64593 Geoagiu
Descarcă 89
30/09/2016
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2016 în vederea organizării manifestării „Ziua Recoltei”
Descarcă 415
23/09/2016
privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen