Marți, 20 Februarie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 166
27/12/2017
Anexă la HCL 166/2017
Descarcă 0
20/12/2017
Incheiat azi 20.12.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 159
20/12/2017
privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2017
Descarcă 159
20/12/2017
Anexă la HCL 159/2017
Descarcă 160
20/12/2017
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren, aferent imobilelor deţinute în proprietate pe raza oraşului Geoagiu de domnul Ivan Iosif Liviu
Descarcă 161
20/12/2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu, începând cu data de 01.01.2018
Descarcă 161
20/12/2017
Anexă la HCL 161/2017
Descarcă 162
20/12/2017
privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu
Descarcă 163
20/12/2017
privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în extravilanul oraşului Geoagiu, sat Cigmău, jud. Hunedoara, înscris în CF 65134 Geoagiu
Descarcă 164
20/12/2017
privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen