Joi, 21 Septembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 42
27/03/2017
privind aprobarea trecerii unor terenuri din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu
Descarcă 43
27/03/2017
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.08.1999
Descarcă 44
27/03/2017
privind solicitarea trecerii imobilului construcţie „ Casă de oaspeţi” înscris în CF 64644 Geoagiu nr. cad. 64644, situat în incinta împrejmuită a Colegiului Tehnic Agricol Geoagiu, din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Geoagiu în domeniul public al oraşului Geoagiu
Descarcă 45
27/03/2017
privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CASEI DE CULTURĂ „ION BUDAI DELEANU” din ORAȘUL GEOAGIU
Descarcă 46
27/03/2017
privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare A BIBLIOTECII „ION BUDAI DELEANU” din ORAȘUL GEOAGIU
Descarcă 47
27/03/2017
privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ansamblului de Dansuri și Cântece Populare „ Germisara” al Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu
Descarcă 48
27/03/2017
privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Trupei de dans modern „The Power”
Descarcă 49
27/03/2017
privind aprobarea Planului de activitate culturală al oraşului Geoagiu pe anul 2017
Descarcă 50
27/03/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat ai obiectivului de investiţii “ Amenajare şi dotare parc de agrement, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”
Descarcă 51
27/03/2017
privind aprobarea proiectului „Amenajare și dotare parc agrement, oraș Geoagiu, județul Hunedoara” și a cheltuielilor aferente implementării sale

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen