Duminică, 16 Decembrie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 69
25/05/2018
privind soluționarea cererii de revocare a HCL Geoagiu nr. 35/2018 privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului în orașul Geoagiu
Descarcă 70
25/05/2018
privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiu
Descarcă 71
25/05/2018
privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor, a terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Descarcă 72
25/05/2018
privind acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2018
Descarcă 73
25/05/2018
privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.08.1999
Descarcă 74
25/05/2018
privind aprobarea procedurii operaționale privind selecția echipei de implementare a proiectului ”Școala pentru copiii cu risc educațional din orașul Geoagiu – SCOR 2016”, Cod SMIS 105831
Descarcă 75
25/05/2018
privind abrogarea alin. (2) al art. 7 din HCL Geoagiu nr. 3/ 2018 privind aprobarea unor taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice
Descarcă 0
18/05/2018
Incheiat azi 18.05.2018 in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 63
18/05/2018
privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, ai investiţiei “Reabilitare termica Casa de Cultura Ioan Budai Deleanu din orasul Geoagiu”
Descarcă 63
18/05/2018
Anexa la HCL 63/2018 - deviz general

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen