Marți, 21 Noiembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 141
26/10/2017
privind aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT pentru “ÎNFIINŢARE PLANTAŢIE DE CĂTINĂ ŞI CONSTRUIRE FABRICĂ DE CONDIŢIONARE-PROCESARE, DESFACERE LA NIVEL DE FERMĂ” în sat Gelmar, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara beneficiar: SC TRANSAFINA INDUSTRY SRL
Descarcă 142
26/10/2017
privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General, actualizat, pentru investiţia „Reabilitare Școală Primară, sat Homorod – zona Joseni, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”
Descarcă 142
26/10/2017
Anexa la HCL 142/2017 - Deviz general al obiectivului de investiţii: "Reabilitare scoala generala comuna Homorod - Joseni, judeţul Hunedoara"
Descarcă 143
26/10/2017
privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școală Primară, sat Homorod – zona Joseni, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”
Descarcă 144
26/10/2017
privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2017
Descarcă 144
26/10/2017
Anexa la HCL 144/2017 - Programul obiectivelor de investitii pe anul 2017
Descarcă 145
26/10/2017
privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentelor cultural- artistice în anul 2017
Descarcă 146
26/10/2017
privind revocarea unor hotărâri adoptata de Consiliul local al oraşului Geoagiu
Descarcă 147
26/10/2017
privind aprobarea documentației „Registrul local al spațiilor verzi din Orașul Geoagiu”
Descarcă 0
06/10/2017
Incheiat azi 06.10.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen