Miercuri, 15 August 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 67
25/05/2018
aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Geoagiu pentru anul 2018
Descarcă 68
25/05/2018
privind nivelul compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar, acordat membrilor Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta Geoagiu, pentru anul 2018
Descarcă 69
25/05/2018
privind soluționarea cererii de revocare a HCL Geoagiu nr. 35/2018 privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului în orașul Geoagiu
Descarcă 70
25/05/2018
privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiu
Descarcă 71
25/05/2018
privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor, a terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Descarcă 72
25/05/2018
privind acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2018
Descarcă 73
25/05/2018
privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.08.1999
Descarcă 74
25/05/2018
privind aprobarea procedurii operaționale privind selecția echipei de implementare a proiectului ”Școala pentru copiii cu risc educațional din orașul Geoagiu – SCOR 2016”, Cod SMIS 105831
Descarcă 75
25/05/2018
privind abrogarea alin. (2) al art. 7 din HCL Geoagiu nr. 3/ 2018 privind aprobarea unor taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice
Descarcă 0
18/05/2018
Incheiat azi 18.05.2018 in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen