Joi, 21 Septembrie 2017
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 32
27/03/2017
Anexă la HCL 32 - Programul anual al achizițiilor publice
Descarcă 33
27/03/2017
privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Geoagiu pentru anul 2017
Descarcă 34
27/03/2017
privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentelor cultural- artistice din trim. II – 2017
Descarcă 35
27/03/2017
privind aprobarea asocierii Oraşului Geoagiu cu Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa, în vederea organizării unui eveniment socio-cultural dedicat Zilei Internaţionale a Romilor
Descarcă 36
27/03/2017
privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2016/2017 și pentru decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii și profesorii însoțitori desemnați să participe la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare organizate de minister pe discipline și aprobate de MEN
Descarcă 37
27/03/2017
privind nivelul compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar, acordat membrilor Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta Geoagiu, pentru anul 2017
Descarcă 38
27/03/2017
privind aprobarea cumpărării unui număr de 18.000 acţiuni la SC Serviciul Public SA Geoagiu
Descarcă 39
27/03/2017
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu
Descarcă 40
27/03/2017
privind aprobarea vânzării directe a terenului intravilan, proprietate privată a oraşului Geoagiu, în suprafaţă de 532 mp, înscris în CF 64733 Geoagiu, nr. cad. 64733 către domnul Bogdan Ioan, proprietarului casei de locuit edificată pe acest teren
Descarcă 41
27/03/2017
privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului teren și construcție, în suprafață de 1053 mp înscris în CF 60068 Geoagiu și teren în suprafață de 460 mp, înscris în CF 62990 Gelmar, proprietate privată a oraşului Geoagiu, situat în intravilanul satului Gelmar pentru desfăşurarea unor activităţi social – culturale, recreative

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen