Luni, 22 Octombrie 2018
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 65
25/05/2018
privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza UAT oras Geoagiu, care nu se supun inmatricularii
Descarcă 66
25/05/2018
privind desemnarea Comisiei de evaluare/selectie prealabilă a membrilor Consiliului de Administratie al intreprinderii publice – SC Serviciul Public SA- avand ca autoritate tutelara orașul Geoagiu, precum si aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabile
Descarcă 66
25/05/2018
Anexa la HCL 66/2018 - regulament selecție
Descarcă 67
25/05/2018
aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Geoagiu pentru anul 2018
Descarcă 68
25/05/2018
privind nivelul compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar, acordat membrilor Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta Geoagiu, pentru anul 2018
Descarcă 69
25/05/2018
privind soluționarea cererii de revocare a HCL Geoagiu nr. 35/2018 privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului în orașul Geoagiu
Descarcă 70
25/05/2018
privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiu
Descarcă 71
25/05/2018
privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor, a terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
Descarcă 72
25/05/2018
privind acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2018
Descarcă 73
25/05/2018
privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/31.08.1999

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen